Schoolzwemmen

Alle scholen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bieden schoolzwemmen aan. Vanaf het nieuwe schooljaar 2024 tot 2025 wordt gestart met een nieuwe methode voor het schoolzwemmen: Swim2Play.

Swim2Play leert kinderen spelenderwijs vaardigheden waarbij de focus vooral ligt op waterveiligheid en zelfredzaamheid. Ook is het plezier van zwemsporten leren kennen én beter leren bewegen in het water erg belangrijk. Meer informatie over de methodiek en het aanbod vindt u op swim2play.nl.

De gemeente betaalt het schoolzwemmen en draagt bij aan de kosten van de zwembus voor de lagere groepen. De ouderbijdrage voor het busvervoer naar het zwembad komt daarmee te vervallen.

Bij deze nieuwe methode mogen scholen zelf kiezen welke groepen ze willen laten zwemmen. Zo biedt Swim2Play een programma voor iedere leeftijd. Jonge kinderen leren bijvoorbeeld hoe ze veilig uit het water kunnen komen, terwijl bij oudere kinderen wordt ingezet op behoud van de zwemvaardigheden. Welke groepen zwemles krijgen verschilt dus per school.

Financiële ondersteuning voor zwemlessen

Voor ouders die particuliere zwemlessen niet kunnen betalen, biedt Stichting Leergeld twee oplossingen:

  1. Deelnemen aan vangnetzwemmen
    Via vangnetzwemmen is het mogelijk om uw kind zwemdiploma A te laten halen. Om het snelst te leren zwemmen, wordt geadviseerd om kinderen vanaf groep 5 deel te laten nemen. Om toegang te krijgen tot het vangnetzwemmen, kunt u zich aanmelden bij Stichting Leergeld Drechtsteden . Stichting Leergeld laat vervolgens aan het zwembad weten dat uw kind hier zwemles kan volgen. Let op! Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het zwembad, ook als de zwemles  onder schooltijd valt.

  2. Een bijdrage voor zwemlessen via Stichting Leergeld
    U kunt via Stichting Leergeld ook een bijdrage krijgen voor zwemlessen. Op leergelddrechtsteden.nl  kunt u zien of u hiervoor in aanmerking komt. Voor kinderen in het basisonderwijs is in 2024 een jaarbudget van € 300,- per kind beschikbaar gesteld voor: sport, cultuur en schoolreisjes.