Onderdak aan mensen uit Oekraïne tot juli 2025

"We blijven een gastvrije en veilige opvang bieden aan mensen in nood", zegt burgemeester Patrick van der Giessen.

De situatie in Oekraïne heeft ook gevolgen voor Ambacht, zoals opvang voor mensen die Oekraïne ontvluchten. Op deze pagina houden we u op de hoogte:

dinsdag 16 januari 2024

De gemeenteraad besloot maandag 15 januari 2024 om de gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen te verlengen tot juli 2025. Hiermee geeft de raad gehoor aan het verzoek van de Rijksoverheid.

Gastvrije en veilige opvang voor mensen in nood

Burgemeester Patrick van der Giessen: "In Oekraïne is nog altijd een oorlog gaande, met grote gevolgen voor de inwoners van dat land. De vluchtelingenstroom neemt op dit moment zelfs toe. Door de opvang te verlengen, blijven we een helpende hand bieden in deze humanitaire crisis. Niet alleen vanuit de regionale taakstelling, maar ook vanuit de overtuiging aan mensen in nood hulp te willen bieden door een gastvrije en veilige opvang."

Hendrik-Ido-Ambacht vangt sinds april 2022 ongeveer 200 vluchtelingen uit Oekraïne op. Zij verblijven op een hotelponton dat is afgemeerd aan de kade van het Citadelterrein.

Achterzijde Hotelponton Rossini
Achterzijde Hotelponton Rossini

Kosten

Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen volledig te blijven vergoeden, onder de voorwaarde dat de gemeente zich inspant om de kosten daar waar mogelijk verder terug te brengen.

***

donderdag 24 november 2022

Ambacht biedt langer onderdak aan mensen uit Oekraïne

"We gaan met vertrouwen deze verlengde opvangperiode in, mede gezien onze ervaring van de afgelopen tijd", zegt burgemeester Jan Heijkoop.


College van burgemeester en wethouders besloot deze week de gemeentelijke opvang van mensen uit Oekraïne te verlengen tot februari 2024.

"Er zijn op dit moment helaas geen tekenen dat op korte termijn een eind komt aan de oorlogssituatie in Oekraïne. Wij vinden het als gemeente belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en aan het verzoek van de Rijksoverheid te voldoen", zegt burgemeester Jan Heijkoop. Vluchtelingen uit Oekraïne zijn en blijven ook in 2023 welkom in onze gemeente.

Dekking kosten

Een voorwaarde om de opvang van de Oekraïense vluchtelingen te verlengen, is de toezegging van het Rijk dat de kosten over zowel 2022 als 2023 volledig vergoed worden. Het Rijk heeft deze toezegging gedaan onder de voorwaarde dat de gemeente zich inspant om de kosten voor opvang waar mogelijk verder terug te brengen.

Alternatieve huisvesting

Het huurcontract van het huidig passagiersschip eindigt eind januari 2023. Dit gaf de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een geschikter schip met lagere huur- en exploitatielasten. Het resultaat van de zoektocht is het hotelponton "Rossini". Door de Rossini te huren in plaats van het huidig schip, voldoen wij aan de inspanningsplicht die het Rijk ons oplegde en worden de gemaakte kosten door het Rijk volledig vergoed. Hiermee zijn de financiële risico's gedekt en kan de opvang worden gecontinueerd.

Hotelponton Rossini
Hotelponton Rossini op zijn huidige ligplaats. Het ponton wordt in januari 2023 in Ambacht gemeerd. foto: Thomas van der Giessen

De Rossini

De Rossini is gebouwd om mensen voor langere tijd te huisvesten. Het hotelponton heeft alle voorzieningen aan boord en beschikt over meerdere en ruimere zalen waar de gasten kunnen verblijven en recreëren, zoals een sportruimte. De uitstraling en aankleding is minder luxe dan die van het huidig passagiersschip, dat gebouwd is voor toeristen. De mensen aan boord van dit schip verhuizen in loop van januari naar de Rossini. Het ponton ligt nu nog niet in Hendrik-Ido-Ambacht gemeerd.

Vertrouwen

Burgemeester Jan Heijkoop "We gaan met vertrouwen deze verlengde opvangperiode in, mede gezien onze ervaring van de afgelopen tijd. Met het bieden van deze opvang hopen wij een kleine bijdrage te leveren aan de opvang van Oekraïense ontheemden."

***

donderdag 21 juli 2022

Fietsen van Ambacht voor mensen uit Oekraïne

Het Ambachts bedrijf De Fietsen Van Ambacht schonk donderdag 21 juli 2022 40 fietsen aan mensen uit Oekraïne die tijdelijk op het passagierschip aan het Citadelterrein verblijven.

Meer bewegingsruimte

Bosman kwam op het idee voor de schenking door de oproep waarin we samen met de VAO, Vereniging Ambachtse Ondernemers, aan ondernemers vroegen hulp te bieden aan de mensen uit Oekraïne. Bosman: "Ik zag die oproep en dacht hoe fijn het zou zijn om als De Fietsen Van Ambacht deze mensen te helpen mobieler te zijn. De fietsen geven hen iets meer bewegingsruimte. Even weg van het schip, een stukje fietsen om te ontspannen, hun tijdelijke omgeving te verkennen en de gedachten te verzetten. Of een boodschap doen in het dorp, want het schip ligt niet in de buurt van winkels. Ik vind het ook een fijn idee dat de kinderen aan boord na de vakantie met de fiets naar school kunnen, net als de andere kinderen uit Ambacht".

Waardering

Burgemeester Jan Heijkoop waardeert het royaal gebaar: "Een prima initiatief van de Fietsen van Ambacht. Hartelijk dank voor dit mooie gebaar!" 

De Fietsen Van Ambacht schenkt fietsen aan mensen uit Oekraïne
Op de foto vier jongeren uit Oekraïne bij de geschonken fietsen. Daarachter Jan Bosman (midden) en twee medewerkers van De Fietsen van Ambacht. Links en rechts locatiemanagers van het opvangschip: Karim Bendadda en Gerda Noordhoek - van Dijk.

AmbachtWerkt

Wie wil weten wat de mensen aan boord nog kunnen gebruiken, kan dat zien op de speciale site van de VAO: AmbachtWerkt.nl

***

dinsdag 12 juli 2022

Burgemeester bezoekt passagiersschip

"Ze steken echt de handen uit de mouwen, ze willen iets terugdoen voor het land dat hen zo gastvrij ontvangt."

Gisteren, maandag 11 juli, bezocht burgemeester Jan Heijkoop weer de mensen die aan boord van het passagiersschip aan het Citadelterrein verblijven.

"Dpassagiersschip Citadelterrein HIAat wordt echt gewaardeerd, de mensen vinden het bijzonder dat de burgemeester zich interesseert in hun wel en wee", zegt de burgemeester. "Maar voor mij is het niet meer dan logisch, ik weet graag hoe het gaat met de inwoners van Ambacht en dus ook met de mensen die aan boord van het schip verblijven. Zeker omdat zij in bijzondere omstandigheden verkeren, bijna allen hebben zij geliefden die in het leger dienen. Dat geeft natuurlijk veel stress. Maar gelukkig is aan boord alles in orde. De mensen lieten mij weten dat de sfeer goed is, ze zijn tevreden en vinden het fijn dat Ambacht hen zo gastvrij ontvangt."

180 mensen uit Oekraïne zijn op het schip gehuisvest. "Daarmee zijn alle hutten op het schip volledig bezet. Wel zijn in sommige hutten nog bedden vrij voor gezinshereniging, zodat bijvoorbeeld een grootouder zich bij een kleinkind kan voegen", legt de burgemeester uit.

Hem viel nog iets op: "Toch wel bijzonder ook vind ik dat de mensen aan boord duidelijk maken graag iets terug te willen doen voor het land waar ze zo gastvrij ontvangen zijn. Ze steken echt de handen uit de mouwen, een groot deel van hen heeft betaald werk gevonden, in Ambacht en daarbuiten. Wat mij betreft ook complimenten aan de werkgevers die hen deze mogelijkheid bieden."

***

donderdag 23 juni 2022

Bericht van de burgemeester: bezoek aan passagiersschip

"Inmiddels hebben ruim 80 Oekraïners tijdelijk onderdak gevonden op het passagiersschip aan de Citadelkade. Vorige week bezocht ik het schip, omdat ik met eigen ogen wilde zien hoe het met de vluchtelingen gaat. Ik wilde hen graag welkom heten en een hart onder de riem steken.


burgemeester Jan HeijkoopOnze tijdelijke inwoners zijn redelijk tot rust gekomen, merkte ik uit de persoonlijke gesprekken die ik met een aantal van hen had. Ondanks de verschrikkelijke aanleiding hier te zijn, voelen ze zich min of meer op hun gemak op het schip. De gastvrije ontvangst die we met z’n allen in Ambacht aan de Oekraïners gaven, speelt daarin mee.


Het leed van deze mensen is groot en ik vind het prachtig om te zien hoe vele harten in Ambacht opengingen om deze mensen een tijdelijk onderdak te bieden. Ze beginnen hun draai te vinden op het schip. Er worden activiteiten gehouden, zo is er een stel dat quizzen organiseert en een kunstenares die indrukwekkende schilderijen maakt en geïnteresseerden aan boord lesgeeft. Een aantal Oekraïners heeft via een uitzendbureau werk gevonden.


Nog iets moois: de Vereniging Ambachtse Ondernemers bedacht en lanceerde een website waarop hulpgoederen voor de Oekraïners wordt gevraagd en geboden. Bijvoorbeeld schildersbenodigdheden voor de kunstenares. Het doet mij veel deugd te horen dat ondernemers uit Ambacht via deze website goederen aanbieden. Neemt u gerust eens een kijkje op www.ambachtwerkt.nl.


Tijdens mijn bezoek merkte ik ook het belang van tolken aan boord. Die helpen vluchtelingen bij formele aangelegenheden, zoals gesprekken met de sociale dienst. Het was heel fijn om, via de tolk, een goed gesprek te kunnen voeren met de mensen op het schip. Dus mochten er vrijwilligers zijn die Oekraïens spreken, zij van harte welkom!


Intussen werken we aan de opvang van meer Oekraïners op het schip. Want er kunnen nog ongeveer 100 vluchtelingen tijdelijk onderdak op vinden. Ik ben er na mijn bezoek van overtuigd dat ook zij zich welkom gaan voelen in Ambacht."


Jan Heijkoop,
burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht

***

donderdag 19 mei 2022

Ambacht klaar voor huisvesten Oekraïners

Ambacht kan mensen uit Oekraïne huisvesten. Het passagiersschip dat als huisvesting wordt ingezet en de inrichting op de kade zijn klaar voor gebruik.

We hebben voor de huisvesting van Oekraïners een schip aan het Citadelterrein laten meren. Na de nodige voorbereidingen is deze locatie nu klaar voor het bieden van tijdelijke huisvesting.

passagiersschip Citadelterrein
Het passagiersschip aan het Citadelterrein

"Hartverwarmend"

Burgemeester Jan Heijkoop: "Hoewel de aanleiding triest is, verheugt het mij dat we als Ambacht in staat zijn mensen uit Oekraïne te huisvesten. Hartverwarmend hoe Ambachters, organisaties en het bedrijfsleven klaar stonden om de Oekraïners zich welkom te laten voelen. Ik wens de Oekraïners een prettig verblijf in onze mooie gemeente en hoop dat zij hier rust en afleiding kunnen vinden om hun leed te verzachten."

Komst Oekraïners

De Veiligheidsregio beslist welke Oekraïners vanaf welk moment op deze locatie worden opgevangen. Het schip is door de GGD gekeurd en geschikt bevonden voor kinderen vanaf 12 jaar. Dit heeft te maken met de faciliteit, het feit dat het een schip betreft. De verwachting is dat de eerste mensen in de loop van volgende week arriveren.

Schip en kade

Het schip wordt in normale omstandigheden ingezet als passagiersschip. De hutten zijn van alle gemakken voorzien en er is eet- en recreatieruimte aan boord, maar het schip is bedoeld voor toeristen: mensen die hooguit enkele weken aan boord verblijven en een groot deel van vertier aan land vinden. Het schip zal nu dan ook voornamelijk gebruikt worden als slaapgelegenheid. Op de kade is ruimte voor beweging en ontmoeten. Hier staan portacabins met daarin onder andere een recreatieruimte, een wasgelegenheid voor kleding en opvangruimte voor meegekomen huisdieren. Het schip ligt gemeerd voor een langere periode. Op dit moment gaan we uit van een periode van 6 maanden. Deze periode kan verlengd worden.

Locatie niet toegankelijk

Zowel het schip als het ingericht deel op de kade vormen straks het tijdelijk 'thuis' van de mensen uit Oekraïne. Daarmee is het een privélocatie waar zij zich kunnen terugtrekken en waar hun privacy belangrijk is. De locatie is dan ook niet toegankelijk voor bezoek. Iedereen wordt gevraagd om hier rekening mee te houden en de privacy te respecteren.

Vrijwilligers en hulp

De inventarisatie van benodigde ondersteuning van vrijwilligers, diensten en hulpgoederen is in volle gang. Vereniging van Ambachtse Ondernemers heeft een website gemaakt waar vraag&antwoord elkaar vinden, www.ambachtwerkt.nl. Wilt u als vrijwilliger aan de slag met en voor de mensen uit Oekraïne, zend dan een mail aan oekraine@h-i-ambacht.nl.

 

***

dinsdag 12 april 2022

Passagiersschip voor mensen uit Oekraïne

Het college heeft besloten een passagiersschip te huren om als huisvesting voor mensen uit Oekraïne te gebruiken. Het schip ligt straks voor langere periode gemeerd aan de Citadelkade, zo is de bedoeling. Veligheidsregio Zuid-Holland Zuid bepaalt wie op het schip mag verblijven.

Vrijwilligers en hulpgoederen

We verwachen dat er straks behoefte is aan ondersteuning door vrijwilligers en aan bepaalde (hulp)goederen. Welke dat zijn, wordt op dit moment onderzocht. Wilt u zich melden als vrijwilliger, zend dan een mail aan oekraine@h-i-ambacht.nl. We gaan er vanuit u binnenkort meer te kunnen laten weten.

Informatie van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid over de opvang van mensen uit Oekraïne vindt u op www.zhzveilig.nl/oekraine.

***

maandag 4 april 2022

"Er gaat geen dag voorbij...

...of Ambachters laten zien dat ze mensen uit Oekraïne willen helpen", schrijft burgemeester Jan Heijkoop in zijn nieuwe weblog:

Burgemeester Jan Heijkoop"Het leed van de Oekraïense vluchtelingen is groot. En er gaat geen dag voorbij of Ambacht laat zien dat we deze mensen willen helpen. Ik noemde dat eerder al hartverwarmend.

Niet alleen in Ambacht, ook in de regio werken we samen voor de beste hulp aan de vluchtelingen. Eerst leek de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel een mogelijke opvangplek, maar inmiddels is besloten hier vooralsnog geen gebruik van te maken en de crisisopvang centraler te organiseren. Wel blijft de locatie beschikbaar voor mogelijke opvang, mocht die toch nodig zijn.

Ambacht is aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, die in onze regio verantwoordelijk is voor de vluchtelingenopvang. Deze VRZHZ wil mensen opvangen in grotere locaties, voor Ambacht mogelijk een fllinke salonboot, zodat we vluchtelingen nog beter kunnen ondersteunen en er letterlijk en figuurlijk meer ruimte is voor medische en psychologische hulp en activiteiten.

Particuliere opvang, vrijwilligerswerk en donatie van goederen zijn op dit moment niet nodig. Wellicht maken we daar op een later moment dankbaar gebruik van.


Hebt u vragen over de crisisopvang? Mail deze aan de gemeente via oekraine@h-i-ambacht.nl of kijk op www.h-i-ambacht.nl/oekraine. Wilt u weten wat u kunt doen om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen, kijk dan op www. zhzveilig.nl/oekraine.

Dank u wel voor al uw hartelijkheid."


Jan Heijkoop,
burgemeester

***

donderdag 24 maart 2022

(Vooralsnog) geen opvang in oude gymzaal

Inmiddels heeft Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, in onze regio verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen, besloten om de crisisopvang centraler te organiseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van grotere opvanglocaties. Op deze locaties kunnen de vluchtelingen beter ondersteund worden en zijn meer faciliteiten beschikbaar als het gaat om medische en psychische hulp en activiteiten. Dit betekent dat in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel voorlopig geen Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Wel blijft de locatie beschikbaar voor mogelijke opvang, mocht die toch nodig zijn. Meer hierover leest u in de Tweede bewonersbief.

***

vrijdag 11 maart 2022

Ambacht vangt Oekraïners op

Hendrik-Ido-Ambacht maakt zich klaar om Oekraïners op te vangen in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel. De zaal biedt tijdelijk onderdak aan 20 tot 25 mensen. Op dit moment is nog niet bekend tot wanneer de opvanglocatie in gebruik zal zijn. We verwachten binnenkort op meer locaties onderdak te bieden aan mensen uit Oekraïne, voor zowel kortdurend verblijf als voor langere tijd.

Om de mensen rust en ruimte te geven, is een deel van het terrein rond de zaal afgezet met hekken en staat de komende dagen een portier bij de deur. We vragen hierbij om de mensen die in de zaal verblijven, met rust te laten. Direct omwonenden zijn via een bewonersbrief geïnformeerd.

Hulp bieden?

Wilt u vrijwilligerswerk doen op de opvanglocatie, dan verwelkomen we dat. Ook zoeken we tolken die Oekraiens naar Nederlands en vice versa kunnen vertalen. En suggesties voor opvanglocaties in Hendrik-Ido-Ambacht blijven welkom. Kunt u ons met een van deze zaken helpen, neem dan contact op met ons via het e-mailadres oekraine@h-i-ambacht.nl. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Ook andersoortige hulp is welkom, kijk op de themapagina van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om te zien waar behoefte aan is: www.zhzveilig.nl/oekraine
 

Opvang in huis momenteel niet nodig

We organiseren de opvang van Oekraïners op bovengeschreven manier en zijn daarom op dit moment zeer terughoudend als het gaat om opvang van Oekraïners bij mensen thuis. Heeft u mensen uit Oekraïne in huis? Dan komen we graag in contact met u, ook dan via het e-mailadres oekraine@h-i-ambacht.nl.

***

donderdag 10 maart 2022

Informatie op themapagina Veiligheidsregio

Net als veel Ambachters houdt de situatie in Oekraïne en het lot van mensen die daar de (dreigende) strijd ontvluchten ook ons, medewerkers van de gemeente, bezig.

Voor wat betreft de werkzaamheden die daaruit voortkomen, werken we nauw samen met andere gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid. Dat doen we als Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en die organisatie heeft een themapagina opgesteld waar we meer informatie geven: www.zhzveilig.nl/oekraine. U ziet daar wat de regio doet aan hulp voor de mensen uit Oekraïne en wat u kunt doen als u wilt helpen. Bijvoorbeeld als u geschikte woonruimte kunt bieden.

Contact met de gemeente

Heeft u een vraag aan ons of heeft u een tip voor ons, mail ons dan via oekraine@h-i-ambacht.nl.

***

donderdag 3 maart 2022

"Houd het hoofd koel en het hart warm" - bericht van burgemeester Jan Heijkoop

IFrame

 

Beste Ambachters,


Ik denk dat we allemaal heel geschokt zijn over datgene wat de afgelopen tijd in Oekraïne plaatsvindt. Via de media zijn we opgeschrikt door heel veel geweld, vernielingen, slachtoffers, vluchtelingen, van een omvang die zijn weerga niet kent. En ik denk dat we met z'n allen er nooit rekening mee hadden gehouden dat dit zo zou ontsporen. Want er werd veel gedreigd, maar daadwerkelijk zo'n oorlog beginnen, hadden we niet verwacht.

Er is hier sprake van de grootste oorlogsinzet sinds de Tweede Wereldoorlog en sommigen maken zich al ongerust over een Derde Wereldoorlog. Opmerkelijk hierbij is toch het geweldige verzet van de Oekraiense bevolking. Hoe zij hechten aan hun democratie, hoe zij hechten aan hun vrijheid. Het is ingebakken bij dit volk om zich eindeloos te blijven verzetten, dat heeft de geschiedenis ons ook geleerd.

En nu kunnen we blijven hangen in boosheid en machteloosheid, maar ik denk dat het goed is om het hoofd koel te houden. Maar wel met een warm hart, want er wordt toch wel van ons verwacht dat we hulp gaan bieden. Er zijn heel veel goederen nodig. EHBO-materiaal, levensmiddelen, aggregaten, noem maar op... en het moet verzameld worden en het moet gebracht worden.

En dan heb ik het nog niet over de vluchtelingenstroom die bezig is op gang te komen. We zien op verschillende plaatsen met name vrouwen en kinderen die deze kant op komen, Oekraiense mannen die teruggaan om te vechten, een aangrijpend gezicht.

Ik hoop met u dat, ondanks dit oorlogsgeweld, de vredesbesprekingen die hier en daar ook worden opgestart dat die succes mogen hebben. We hopen en bidden daar ook voor.

Ik dank u zeer."


Jan Heijkoop,
burgemeester