Verkoop snippergroen

Onder ‘snippergroen’ verstaan we openbaar groen zonder belangrijke functie, in eigendom van de gemeente en direct grenzend aan woonpercelen.

Kosten

De prijzen gelden zoals ze zijn vastgesteld in de PDF-bestandnota Grondprijzen (122 kB). 

Aanvraagformulier

Mocht u interesse hebben in de aankoop van een strook snippergroen, dan kunt u uw aanvraagformulier snippergroen digitaal bij ons indienen.

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van ons een bevestiging dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. In overleg met diverse afdelingen kijken we naar de mogelijkheden voor verkoop van de gevraagde grond. Dit proces zal enige tijd in beslag zal nemen voordat we een beslissing nemen. Tussentijds proberen wij u zoveel mogelijk op de hoogte te houden.

Vragen?

Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact op met de heer Arjo Melkert, beleidsmedewerker grondzaken. U kunt hem bellen 14 078 of mailen via het e-mailadres gemeente@h-i-ambacht.nl