Energie

Tientallen euro's kunnen we per maand overhouden met relatief gemakkelijke en goedkope maatregelen. Bijvoorbeeld met LED-verlichting, goede isolatie en gebruik maken van zonne-energie. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het klimaat.

Beeldmerk Duurzaam Ambacht

Zoals afgesproken in de internationale klimaatakkoorden, moeten we ons in Nederland in gaan zetten om het gebruik van fossiele brandstoffen en het uitstoten van CO2 terug te dringen. Zo ook Hendrik-Ido-Ambacht. 

In juli 2021 heeft de gemeenteraad over de Transitievisie Warmte 2021 en de Regionale Energiestrategie 1.0 besloten, beide opgesteld na participatie en verschillende onderzoeken. Door samen aan te pakken maken we Ambacht steeds duurzamer.

Energie

In de Regionale Energiestrategie 1.0 beschrijft Regio Drechtsteden, waar Hendrik-Ido-Ambacht deel van is, wat zij kan bijdragen aan de landelijke opgave om de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te verlagen tot 49% in 2030 en 95% in 2050. 

De Drechtsteden willen in 2030 samen 0,37 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit opwekken middels zonne- of windkracht. Dat is 1,1% van de landelijke opgave. Dat doen we vooral met zon op grote daken en deels door zonnevelden en windenergie in restruimtes en op 4 locaties in de regio. Ook wil de regio 12.000-25.0000 woningen aardgasvrij maken, van de landelijke opgave van 1,5 miljoen. Daarnaast is het doel om 20% energie te besparen in gebouwen ten opzichte van 2020 en mobiliteit te verduurzamen.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de Regionale Energiestrategie 1.0  in de samenvatting en andere onderstaande documenten:

Vaakgestelde vragen over de RES.

Warmte

In de Transitievisie Warmte 2021 beschrijven we de 'route' naar aardgasvrije woningen en gebouwen in Ambacht. Deze visie geeft handvatten voor bewoners, ondernemers en organisaties om stap-voor-stap aan de slag te gaan. 

De perspectiefkaart in de Transitievisie geeft een beeld van het alternatief voor aardgas als warmtebron en het tijdspad per buurt. Voor de meeste buurten zal het nog even duren voor daar volledig duurzaam wordt gewoond.

Hoe wordt uw buurt aardgasvrij?

Vul uw adres in op Warmte-wegwijzer en u ziet

  • Wat in uw buurt de beste oplossing is.
  • Hoe u zich kunt voorbereiden op aardgasvrij wonen.
  • De eerste nieuwbouwwoningen in De Dorpjes in De Volgerlanden zijn aangesloten op een warmtenet. Dat lijkt -met de kennis van nu- ook een verstandige keuze voor de dichtbebouwde buurten Kruiswiel en Oostendam.
  • Voor goed geïsoleerde woningen die na 2000 zijn gebouwd èn woningen buiten de bebouwde kom is een eigen warmtepomp ('all electric') een goed alternatief. 
  • Voor de woningen in de wijken Dorp en Krommeweg is nu (zomer 2021) nog niet duidelijk wat de beste oplossing is. Het best is om de ontwikkelingen van technische innovaties af te wachten om daarna een keuze te kunnen maken.


Meer informatie

Energiezuiniger leven?
Groendak

Een groot deel van het gemeentehuis heeft een groendak. Een groendak houdt in de winter warmte vast en koelt in de zomer. Daarnaast is het goed voor insecten, houdt het regenwater vast en ziet het er mooi uit! Een groendak is voor vrijwel ieder plat dak geschikt. Kijk voor meer informatie op Groendakcoach.nl/ 

Energiecheck voor bedrijven

Als midden- of kleinbedrijf inzicht krijgen in uw energieverbruik en zo weten waar u nu teveel aan uitgeeft? Maak dan gebruik van de www.milieubarometer.nl.

Energiecheck voor woningen

Inzicht krijgen in het energieverbruik van uw woning en zo weten waar u nu teveel aan uitgeeft? Maak dan gebruik van de Huisscan van ons Regionaal energieloket.

Elektrisch rijden

Elektrisch rijden is beter voor het milieu en uw omgeving dan het rijden op een normale verbrandingsmotor, want er komen geen uitlaatgassen vrij tijdens het rijden op een elektrische motor. Daarnaast maken de laadpalen gebruik van 'groene stroom'. Meer hierover vindt u op onze pagina Laadpalen elektrisch rijden.

Isoleren

Een goede manier om geld over te houden is goede isolatie van uw woning. Bijvoorbeeld door uw vloer, muren en dak te isloeren, maar ook door het juiste glas in uw vensters te (laten) plaatsen. Informatie hierover vindt u op www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht.

LED-verlichting

Een deel van de straatverlichting en het gehele gemeentehuis is voorzien van LED-lampen. Gloei- en halogeenlampen vervangen voor LEDlampen is slim, want en ledlamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder elektriciteit dan een halogeenlamp. Lees meer hierover op Energiezuinig verlichten van Milieucentraal.

Openbaar vervoer

Lopen en fietsen zijn milieuvriendelijke manieren van reizen. U kunt ook met het Openbaar Vervoer gaan. Kijk voor het Openbaar Vervoer in en om Hendrik-Ido-Ambacht op 9292.nl/reisadvies en Waterbus.

Warmtebeeldcamera

Bent u benieuwd waar uw woning warmte en/of koude lekt? Welke leidingen wel wat isolatie kunnen gebruiken? Waar tocht binnen komt langs kozijnen en kieren? Leen dan kosteloos de warmtebeeldcamera FLIR ONE PRO bij de Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht, Hoge Kade 52. Klik hier voor meer informatie.

Zonnepanelen

Op het dak van het gemeentehuis liggen al enige jaren tientallen zonnepanelen. De zon is een grote bron van energie. Die energie kunnen we omzetten in elektriciteit met zonnepanelen. Een duurzame manier van elektriciteit opwekken. Meer informatie hierover vindt u op duurzaam-drechtsteden.nl.

factsheet zonnepanelen