Circulaire economie

De circulaire economie is een andere manier van denken over hoe we omgaan met grondstoffen, producten en afval.

We willen dat producten hergebruikt worden en als dat niet mogelijk is omdat het product kapot is, het weer als grondstof gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan oud papier, oude kleding en klein chemisch afval. Door minder weg te gooien belasten we het milieu minder. Laten we dus beter hergebruiken, recyclen en slimmer producten maken. Dit helpt om een beter milieu te realiseren én zorgt er voor dat we zuiniger om gaan met de grondstoffen die we nu nog hebben.

Kringloopwinkels

Heeft u goederen die goed zijn maar die u niet meer gebruikt? Gooi ze niet weg, maar breng ze naar een kringloopwinkel. Natuurlijk kunt u daar ook zelf goede spullen kopen.

Habbekrats 
Hebbes
Nieuwe Hoop - Kringloopwinkel

Minibiebs 

"Wie leest, leeft dubbel", schreef Jan Eijkelboom. Heeft u een (of meer) boek(en) die u niet meer wil hebben, dan kunt u ze in een minibieb plaatsen. Natuurlijk kunt u daar ook mooie boeken lenen. Enkele minibiebs in Hendrik-Ido-Ambacht vindt u op minibieb.nl.

Afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht

Vrijwel al het afval is grondstof. Het is belangrijk om die grondstoffen gescheiden in te zamelen. Daarvoor werken we als gemeente samen met HVC. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina www.h-i-ambacht.nl/afval.

Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Aan de zuidkant van Hendrik-Ido-Ambacht ontwikkelt de gemeente een kleinschalig, energieneutraal en circulair bedrijvenpark: Ambachtsezoom.