Duurzaamheidslening

Wilt u uw Ambachtse woning verduurzamen, bijvoorbeeld plaatsen van isolatie, een warmtepomp of groen dak? Misschien komt u in aanmerking voor een goedkope lening.

Onze lening-tegen-lage-rente biedt een mooie kans aan mensen die zelf niet voldoende geld hebben om hun woning te verduurzamen.

Gemeentelijke Investeringslening Duurzaamheid

De lening heet officieel Gemeentelijke Investeringslening Duurzaamheid. Het geld dat u leent, gebruikt u om uw woning aan te passen waardoor u minder energie hoeft te gebruiken. Bijvoorbeeld om de woning te koelen of te verwarmen. Iedere maand betaalt u een deel van de lening met een beetje rente terug. Sommige mensen besparen zoveel energie, dat ze zelfs geld overhouden na het betalen van maandelijkse aflossing en rente. Voor veel mensen is deze lening een uitkomst.

Voor wie?

Deze lening is bedoeld voor :

 • Mensen die in een koop- of huurwoning in Hendrik-Ido-Ambacht wonen
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE's) in Hendrik-Ido-Ambacht

Bent u eigenaar en bewoner van uw woning? Dan is de Energiebespaarlening van de Rijksoverheid misschien nog beter voor u. Over die lening betaalt u geen rente.

Voorwaarden

De Gemeentelijke Investeringslening Duurzaamheid kan aan u verleend worden als:

 • u eigenaar of bewoner bent van de woning waarvoor u de lening aanvraagt;
 • de woning een bestaande woning is;
 • uw woning in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht staat;
 • het werk waar u de lening voor wilt gebruiken, hieronder genoemd staat
 • het werk waar u de lening voor wilt gebruiken, nog niet uitgevoerd is;
 • het bedrag past binnen deze grenzen

Particulier

Minimaal: € 2.500,-
Maximaal: € 25.000,-
Looptijd: € 2.500,- tot € 7.499,- 10 jaar | € 7.500,- tot € 25.000,- 15 jaar (U mag altijd en zonder extra kosten aflossen)
Afsluitkosten: geen
Rente: momenteel 2,47%, maar dit kan wijzigingen. De rente wordt bepaald op het moment van afsluiten van de lening en blijft gelijk.

VvE's

Minimaal: € 10.000,-
Maximaal: € 25.000,- per wooneenheid, tot een maximum van € 350.000,-
Looptijd: 15 jaar
Afsluitkosten: 1% van de hoofdsom, de minimale kosten vindt u op svn.nl/kosten De kosten kunnen met de lening betaald worden
Rente: momenteel 2,47%, maar dit kan wijzigingen. De rente wordt bepaald op het moment van afsluiten van de lening en blijft gelijk.

Waarvoor mag ik de lening gebruiken?

U mag de Gemeentelijke Investeringslening Duurzaamheid gebruiken voor kosten voor advies over, aanschaf en installatie van

 • Aansluiting op warmtenet met bijbehorende aanpassingen
 • Advies over energie, klimaatadaptief en bouwkundige/constructieve aanpassingen
 • Bodemisolatie
 • Bouwkundige/constructieve aanpassingen voor energie-/klimaatmaatregelen
 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • HR++ of triple glas, eventueel met kozijnen
 • Infraroodpanelen
 • Ledverlichting
 • Maatregelen met aantoonbaar energiebesparingseffect, aantoonbaar effect op de vermindering van de CO2-uitstoot of een aantoonbaar duurzaam energieopwekkingspotentieel
 • Maatregelen met een aantoonbaar klimaatadaptief effect, zoals:
  - Gevelbegroeiingssysteem
  - Muurbegroeiingssysteem
  - Permanente nestplekken en verblijfsplekken voor vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen (en eventuele andere dieren) in en aan gebouwen
  - Vegetatiedak/sedumdak/groendak
  - Voorzieningen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van water
  - Spouwmuurisolatie
  - Vloerisolatie
 • - Warmtepomp of hybride warmtepomp
  - Warmtepompboiler
  - Warmteterugwinning uit douchewater
  - Warmteterugwinning uit ventilatielucht
  - Zonneboiler
  - Zonnepanelen
Hoe krijg ik de lening?

U vraagt de lening in stappen aan. Eerst beoordeelt de gemeente of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zijn we daarmee akkoord, dan zenden we uw aanvraag door aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor een financiële toets. Het SVn is de partij die het bedrag namens de gemeente aan u leent en de administratie ervan met u regelt.

Stap 1: aanvraag bij de gemeente 

(We kunnen uw aanvraag afwijzen als het budget voor de lening op is en als uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet)

1. Vul het formulier in 
2. Mail het formulier aan duurzaam@h-i-ambacht.nl, geef het aan de balie van het gemeentehuis of zend het per post aan gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | Team Duurzaamheid | Postbus 34 | 3340 AA | Hendrik-Ido-Ambacht
3. Oordelen we als gemeente positief over de aanvraag, dan krijgt u een toewijzingsbrief. Daarin staat welke lening u krijgt, wat het bedrag is, hoe lang de lening duurt en eventuele voorwaarden. De brief is 8 weken geldig.

Stap 2: aanvraag bij SVn

(SVn kan besluiten u geen of een lagere lening te geven.)

1. Heeft u van ons een toewijzingsbrief ontvangen, vraag dan binnen 8 weken de lening aan bij SVn door het formulier op de site geheel in te vullen, met alle bijlagen. Lukt dat niet in een keer, dan kunt u later verder gaan met uw aanvraag. Dit moet u binnen 3 maanden doen, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
2. SVn beoordeelt of u een lening kunt afsluiten en wat de hoogte ervan is. Hierover krijgt u een besluit en een offerte. Daarin staat het soort lening, de hoogte ervan, de maandtermijn, de looptijd en de voorwaarden. Ook krijgt u een Toelichting en de Algemene bepalingen toegestuurd.

Stap 3: lening, uitvoering, aflossing en rente

1. Bent u akkoord met de offerte, zend die dan getekend terug aan SVn.
2. SVn plaatst het geleend geld in een zogenoemd 'bouwdepot'. Dit wordt beheerd door SVn. U krijgt van SVn declaratieformulieren voor de kosten van de bedrijven die voor u gaan werken.
3. U declareert deze kosten bij SVn waarna SVn de kosten direct aan de bedrijven betaalt vanuit uw bouwdepot. Natuurlijk kan niet meer geld betaald worden dan in uw bouwdepot is.
4. Vanaf het moment dat uw bouwdepot actief is, betaalt u maandelijks het afgesproken bedrag aan aflossing en rente. Dit gebeurt automatisch van de rekening die u opgaf. (Automatische incasso) 

 

Meer informatie

Meer informatie over de lening vindt u op svn.nl/duurzaamheidslening/ De voorwaarden vindt u in onze verordening