Briefadres

U kunt alleen op afspraak naar de Gemeentewinkel komen. 

Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. De persoon waarbij u briefadres heeft, zorgt ervoor dat uw post bij u komt. U mag alleen in bijzondere situaties een briefadres kiezen, bijvoorbeeld wanneer u in een bepaalde zorginstelling woont.

Zorginstelling

Bij de administratie van een instelling vraagt u na of u inschreven mag staan op een briefadres. Zij helpen u ook om uw verhuizing door te geven of een briefadres aan te vragen.

Briefadres om andere redenen

Bel met de gemeente via 14 078 of kom naar de balie van de Gemeentewinkel.
De gemeente verwerkt uw aanvraag briefadres binnen 5 werkdagen, als uw aanvraag compleet is en onder een bijzondere situatie valt.

Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen mag u zich inschrijven op een briefadres:

  • u woont/verblijft in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
  • u woont/verblijft in een instelling voor maatschappelijke opvang
  • u verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis)
  • u verblijft kort in het buitenland en heeft geen woonadres in Nederland
  • u woont als schipper aan boord van uw schip en heeft geen woonadres aan de wal

Op een postbusnummer kunt u geen briefadres krijgen.

Gevolgen voor de bewoner of aanvrager

Als hoofdbewoner moet u ervoor zorgen dat post van de overheid terechtkomt bij de persoon die een briefadres heeft op uw adres. Daarnaast kan de gemeente u om inlichtingen en documenten vragen die nodig zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daar aan mee te werken.

Een hoofdbewoner is iemand die op zijn/haar naam de woning huurt of gekocht heeft. Diegene is verantwoordelijk voor de vaste (juridische en/of financiële) lasten.

Geen financiële gevolgen

Als hoofdbewoner bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentebelasting, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

Goed om te weten:

  • u mag maxi­maal 2 per­so­nen een brief­adres ge­ven op uw adres. Be­hal­ve als het om een ge­zin gaat. Een ge­zin telt als 1 per­soon.
  • u kunt een boe­te krij­gen als u be­wust of on­be­wust bij­draagt aan on­juis­te in­for­ma­tie in de BRP
  • een gemeentelijk briefadres neemt geen aangetekende brieven, pakketten of medicijnen aan

Voor de aanvrager kan het gevolgen hebben voor onder andere:

  • een Wmo voorziening; wanneer u een voorziening aanvraagt in de gemeente waarin u woont en briefadres heeft in een andere gemeente kan dit voor u gevolgen hebben. Denk hierbij aan een aanvraag voor bijvoorbeeld een rolstoel en huishoudelijke ondersteuning
Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.