Onderhoud openbaar groen

In Hendrik-Ido-Ambacht gelden drie kwaliteitsniveaus voor het openbaar groen. Het onderhoud hebben we uitbesteed aan GKB Groep.

De groenaannemer heeft de opdracht om te zorgen dat het groen in Hendrik-Ido-Ambacht er uitziet volgens het afgesproken kwaliteitsniveau.

Drie kwaliteitsniveaus

Hendrik-Ido-Ambacht zijn drie verschillende kwaliteitniveaus afgesproken.

  1. Basiskwaliteit: het groen in de wijken is netjes, er mag wat onkruid tussen staan.
  2. Natuurlijke ecologische kwaliteit: hier krijgt de natuur meer ruimte.
  3. Representatieve kwaliteit: deze gebieden worden extra netjes onderhouden. Denk aan de begraafplaatsen.

We controleren steekproefsgewijs of de groenaannemer de prestatieafspraken nakomt. Valt u toch iets op? U kunt dit melden via FIXI. Naar aanleiding van uw melding kan de groenaannemer contact met u opnemen.

Onderhoud najaar 2022

Afgelopen jaren hebben we flink wat werk verzet om de kwaliteit van ons groen te verbeteren. Plantvakken zijn opgeknapt en er zijn veel nieuwe bomen geplant. Dit seizoen zetten we deze verbetering voort. Er wordt gesnoeid, nieuwe beplanting toegevoegd en sommige groenvakken worden volledig gerenoveerd. We halen dan alle bestaande beplanting weg en plaatsen nieuwe, gevarieerde beplanting die bijdraagt aan de biodiversiteit.

Op een aantal plekken verwijderen we bomen die ziek of in slechte staat zijn. Hier planten we nieuwe bomen voor terug. Belangrijk daarbij is dat we de juiste boom op de juiste plek zetten, zodat hij nu én in de toekomst een goede groeiplek heeft.  

De werkzaamheden starten in november. De grond is nu nog relatief warm en heeft voldoende vocht. Ideale omstandigheden voor planten en bomen om te wortelen en voedingsstoffen in de wortels en stengels op te slaan. De werkzaamheden eindigen eind maart, als het groeiseizoen weer begint. Op de Overzichtskaart groenonderhoud najaar 2022 ziet u waar we aan de slag gaan.