Bomenkap - ontheffing nodig?

Bij het voornemen tot kappen moet u altijd rekening houden met de flora- en faunawetgeving.

We hebben als gemeente een aantal particuliere bomen als waardevol aangemerkt. Die zijn volgens de gemeente van grote waarde voor de leefomgeving. Het gaat hier vaak om houtopstanden die in het straatbeeld van Hendrik-Ido-Ambacht een grote rol spelen doordat de boom zichtbaar is vanuit openbaar toegankelijk gebied. Voor deze bomen geldt een kapverbod. Is kap toch noodzakelijk? Dan is een ontheffing nodig.

Inwoners die een boom bezitten die volgens de gemeente waardevol is, hebben hier een brief over ontvangen. Hebt u net een huis gekocht? Of bent u van plan een huis te kopen? Check dan of er een waardevolle boom in de tuin staat in het overzicht waardevolle particuliere bomen.

Behoud

Ambacht telt zo'n 13.000 bomen. We willen als gemeente dat er nooit minder bomen in de openbare ruimte zijn. Dat doen we door voor iedere verwijderde boom op openbare grond een nieuwe, passende boom te planten: op dezelfde plek of ergens anders in Ambacht. 

Regeldruk

De gemeente werkt al enige jaren aan het verminderen van de regeldruk door inwoners en bedrijven meer vertrouwen te geven en regels te vereenvoudigen. Zo hoeven inwoners geen kapvergunning meer aan te vragen voor het rooien/kappen van hun eigen bomen. Zoals hierboven te lezen is, is een aantal beeldbepalende particuliere bomen uitgezonderd.

Groene kaart

We werken met een Groene kaart. Daarop staan alle bomen waar een kapverbod voor geldt. Dit zijn meer dan 7.000 gemeentelijke bomen plus de beeldbepalende particuliere bomen. Voor het verwijderen van de bomen op de 'groene kaart' blijft een ontheffing nodig. Wanneer we als gemeente van plan zijn bomen te verwijderen, publiceren wij dit altijd in @gemeentehia in weekblad De Brug en op deze websitepagina.

Groene kaart Hendrik-Ido-Ambacht met daarop bomen van waarde

Kaplijsten

In @gemeenteha publiceren wij wanneer wij welke bomen moeten rooien/kappen. Hieronder vindt u lijsten daarvan.

39 bomen bij Ambachts Lint

Het kappen van 39 bomen bij Ambachts Lint, het project op de hoek Graaf Willemlaan - Van Godewijckstraat

Bijgaand het overzicht van de 39 te kappen bomen en de situatietekening.

 

5 Gleditia's (Valse Christusdoorn) locatie Toepad 1-11 (BM690, 1023, 1024, 1025, 9212)

De bomen veroorzaken veel wortelopdruk en staan zeer kort op de erfgrens van de woningen. Een aantal bomen is tevens beschadigd/verminkt in het verleden. Herplant betreft 3 sierkersen.

Toepad 1 11

1 Gleditsia t.h.v. Olykamp 7 (BM 5119).

Deze boom veroorzaakt blijvende wortelopdruk door zetting van de ondergrond. Herplant vindt op een nog nader te bepalen locatie in de gemeente plaats.

Olykamp 7

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 trad de Wet natuurbeschermingin werking. Die beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. 

Meer informatie

Wilt u controleren of u een vergunning moet aanvragen voor het kappen van uw boom
en/of heeft u vragen over de Groene kaart neem dan contact op via het e-mailadres
 APV@h-i-ambacht.nl.