Bomen: onderhoud en aanplanten

In Ambacht zijn we trots op ons groen en onze bomen. We koesteren bestaande en planten extra bomen.

Bomen brengen niet alleen groen en sfeer in ons dorp, ze houden ook water vast bij hevige regenval en geven schaduw bij hitte. 

Net als eerder, gaan we ook in de komende jaren honderden bomen planten in Hendrik-Ido-Ambacht. Ter vervanging van bomen die moeten verdwijnen omdat ze dood, ziek, gevaarlijk zijn of op een plek staan waar ze niet kunnen blijven staan, maar ook extra bomen.

Boomveiligheid

Iedere boom in het gemenetelijk openbaar groen wordt om de 3 jaar gecontroleerd of deze nog vitaal en veilig is. Hierbij onderzoeken we onder andere welk onderhoud een boom nodig heeft om gezond te blijven, bijvoorbeeld door de groeiplaats te verbeteren of door te snoeien. Soms moet een boom verwijderd worden, vanwege de veiligheid of om ruimte te geven aan andere bomen. Voor elke boom die we verwijderen, herplanten we een boom. Dat kan niet altijd op dezelfde plek. Sommige bomen zijn ooit geplant op een locatie waar ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Belangrijk is dat de juiste boom op de juiste plek staat. Ook dar werken we aan.

Herplanten en extra bomen

Sinds eind 2021 (her)planten we veel bomen. Eerder zijn we al begonnen met het renoveren van veel groenvakken. Daarmee werken we niet alleen achterstallig onderhoud weg, we zorgen ook voor meer kwaliteit en biodiversiteit van ons groen.

Klimaatrobuust, biodivers en passend

Bij de keuze in nieuwe bomen houden we rekening met wat past in de wijken, plantsoenen en parken van Ambacht. Bij de eerste bomen aan de Sophialaan gaat het om esdoorn, krentenboomje, kastanje, appel, peer, eik, wilg en linde. De bomen moeten tegen veranderende weersomstandigheden kunnen, zoals heftigere regen en drogere zomers. Ook kiezen we voor bomen die aantrekkelijk zijn voor vogels, vlinders en andere insecten. Ook dat draagt bij een grotere biodiversiteit.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in ons Bomenbeleidsplan 2018 -2033.