Ambachtse Bond

Ambachtse organisaties kunnen via de Ambachtse Bond vlug snel en vrij besteedbaar geld regelen voor kwetsbare inwoners.

De Ambachtse Bond helpt organisaties die te maken hebben met (kwetsbare) inwoners in financiële problemen. Bijvoorbeeld door het bieden van ‘snel’ en vrij besteedbaar geld.

Hoe werkt de Ambachtse Bond?

Soms komen mensen in complexe, acute situaties, waarbij de financiële problemen steeds groter worden. Een directe oplossing is er vaak niet. Als de gewoonlijke voorzieningen en systemen tekortschieten, kan de Ambachtse Bond financieel bijspringen. De bond maakt snel geld vrij voor schrijnende financiële situaties van inwoners. Duurzaam en structureel. Daarmee wordt toename van kosten en schulden voorkomen. In veel gevallen krijgt de bond het geld terug, van de vragende organisatie of  -deels of geheel-  van de geholpen inwoner. In sommige gevallen wordt de bijdrage omgezet in een gift.

Onderdeel Ambachts Verbond vroegsignalering

In Hendrik-Ido-Ambacht willen we dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als dat nodig is, krijgen ze daar ondersteuning in. Belangrijk hierbij is ‘er op tijd bij zijn’. Dat noemen we vroegsignalering. Vroegsignalering vraagt inspanning van alle organisaties die in Ambacht actief zijn, zodat die samen een vangnet vormen voor wie dat nodig heeft.

Heeft u een casus?

Wilt u als vrijwilliger of professional de hulp van de  Ambachtse Bond inroepen, dan moet u lid zijn van het digitaal platform Ambachtse Bond. Lidmaatschap is gratis. Uw vraag wordt vlot behandeld en bij een positief besluit, wordt het geld snel overgemaakt. Later volgt een evaluatie en de eventuele verrekening. 

Ambachtse Bond

Meer informatie

De Ambachtse Bond is onderdeel van het Ambachts Verbond vroegsignalering, een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke organisaties, het Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Ambacht en de gemeente. Samen ondertekenden zij het Manifest Ambachts Verbond Vroegsignalering, waarmee zij zich aan het Verbond èn de werkwijze verbinden. Wilt u meer weten, kijk dan op www.onsplatform.tv/ambachtsebond  of neem contact op met bestuursadviseur Pamela van Erve via pfm.van.erve@h-i-ambacht.nl.

De Ambachtse Bond is een initiatief van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en woningcorporatie Rhiant en een van de acties uit Preventieplan sociaal domein 2020-2024.