Riool

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Regelmatig voeren we inspecties uit aan het riool.

Op basis van het aanlegjaar en beoordelingen van deze inspecties bepalen we de maatregelen. Vervolgens stellen we een maatregelprogramma voor de riolering op.

Rioolaansluiting

Wilt u een rioolaansluiting laten maken op het gemeentelijke hoofdriool? Dan moeten we meestal in de openbare ruimte graven. Hiervoor is een ontheffing nodig. De ontheffing is gratis. De kosten voor het maken van de aansluiting zijn voor de eigenaar van het pand of het stuk grond.  In bestaand stedelijk gebied betaalt u een variabel tarief op basis van een begroting. Onze precieze werkwijze vindt u op onderstaand formulier

Aanvraagformulier rioolaansluiting 2024 Hendrik-Ido-Ambacht

Voor nieuwbouwprojecten in de Volgerlanden is het onderstaande formulier van toepassing. Hierbij is sprake van een vast tarief.

Aanvraagformulier rioolaanslutiing 2024 De Volgerlanden Hendrik-Ido-Ambacht

Wij verzoeken u het formulier uiterlijk 6 weken voor de werkzaamheden bij ons in te dienen.

De verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitingsrecht 2024 is van toepassing op alle nieuwe rioolaansluitingen.

Verordening heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitingsrecht 2024

Gescheiden riolering

In de nieuwere wijken legt de gemeente een gescheiden riolering aan. Dit houdt in dat we het vuile water en het regenwater apart inzamelen. Zo belasten we zowel de rioolwaterzuivering als het oppervlaktewater minder. Bij rioolvervangingen in oudere wijken vervangen we  waar mogelijk het bestaande gemengde stelsel door een gescheiden systeem. Hiermee voeren we het regenwater naar de singels af. Dit noemen we afkoppelen.

Als wij in uw straat het huidig rioolstelsel vervangen door een gescheiden riolering, dan sluiten wij de huidige rioolaansluitingen van de woningen aan op het nieuwe vuilwaterriool. Bij uw woning leggen we naast de vuilwateraansluiting ook een aansluiting voor het schone water aan. Voordat de werkzaamheden starten, informeren wij hierover altijd de bewoners zodat u weet waar u aan toe bent. U kunt dan uw schone water- afvoer van uw perceel aansluiten op het erfscheidingsputje voor schoon water dat te vinden is bij uw erfgrens.

Meestal kan het regenwater van woonstraten en daken zonder zuivering de bodem, vijver of sloot in. Als bewoner kunt u helpen het regenwater schoon te houden door bijvoorbeeld uw auto niet op straat te wassen. Als u dat wel doet, dan verdwijnt de zeepsop in de put van de straat en kan leiden tot vervuiling van de watergangen. Dit kan ook door foutieve aansluitingen, zoals de aansluiting van een wasmachine op een regenpijp in bijvoorbeeld een schuur. Het vieze water uit de machine komt dan direct in een vijver of sloot terecht. Hieronder staan enkele aanwijzingen als u in een gebied woont met een gescheiden riolering.

Niet doen in gebied met gescheiden riolering

Bij gescheiden riolering wordt regenwater niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gevoerd, maar naar oppervlaktewater of de bodem. Dat is beter voor het milieu, zolang dit water niet vervuild is. Bij gescheiden riolering vragen wij u rekening te houden met het milieu. Daarom onkruid niet bestrijden met chemische middelen, de auto niet op straat wassen, geen afvalwater in putten aan de straat gooien, het terras niet schrobben met chloor of zeep of de wasmachine afvoer niet aansluiten op het schoonwaterriool.

Voorkom ook gebruik van de volgende materialen: zinken dakgoten, koperen daken, loodslabben en andere dak- en gevelbekleding die vervuiling veroorzaken. De metaaldeeltjes lossen op in het regenwater en komen terecht in het oppervlaktewater en/of de bodem. Vooral bij nieuwbouw of renovatie is het zeer gewenst in plaats van deze materialen kunststof te gebruiken. Een andere mogelijkheid is om het materiaal te behandelen met een coating om vervuiling tegen te gaan.

Door goed gebruik te maken van gescheiden riolering draagt u bij aan een duurzame gemeente.

Riool/gft/gewoon afval/KCA

De gemeentelijke riolering is bedoeld voor het inzamelen van urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater. Afval zoals koffiedrab, theebladeren, etensresten, kattenbakkorrels is groente, fruit- en tuinafval (GFT, de groene bak). Afval zoals peuken, vochtig toiletpapier, maandverband, tampons, watten, luiers, pleisters, condooms, wegwerpschoonmaakdoekjes horen in de vuilnisbak. Ook vloeibaar afval zoals resten jus, frituur- en braadvet horen in de vuilnisbak. Giet het eventueel in een leeg yoghurt/melkpak of frituuroliefles. Spoel deze stoffen dus niet door de gootsteen, ook niet met veel afwasmiddel en heet water. Uiteindelijk stolt het toch weer en ontstaan er alsnog verstoppingen. Dat kan weer zorgen voor hoge kosten voor u en milieuschade.

Restanten van medicijnen, verf, terpentine, olieproducten en andere schadelijke stoffen moet u deponeren bij de apotheek of een inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA).

Voor welk deel van het riool bent u verantwoordelijk?

Het riool is te onderscheiden in een particulier gedeelte en een gemeentelijk gedeelte. Het particulier deel ligt tussen de woning en de erfgrens van uw woning. Vanaf deze grens is de riolering van de gemeente. Gebruik het riool alleen waarvoor het bedoeld is, dan hebt u er weinig omkijken naar. Soms kunt u toch last hebben van verstoppingen, bijvoorbeeld door verzakkingen. Dan moet u het riool laten reinigen of zelfs vervangen. Voor alles wat in huis met de riolering fout gaat, is de huiseigenaar of de bewoner verantwoordelijk.

Verstoppingen

Riolering is een mooie voorziening. Water dat u wegspoelt via uw keuken, wastafel, bad, douche of toilet verdwijnt zogenaamd in het niets. Hoe gemakkelijk dat is, merkt u pas als het riool verstopt is. Wie moet dat probleem verhelpen? Dat is afhankelijk van de oorzaak van de verstopping. Een oorzaak voor verstopping in het particuliere gedeelte moet bijna altijd opgelost en betaald worden door de eigenaar/verhuurder van de woning. Een oorzaak voor verstopping in het gemeentelijke deel is afhankelijk van een aantal zaken. Hieronder volgt een opsomming van oorzaken:

BEWONER

 • Wortelgroei boom bewoner: in de riolering van het particuliere en het gemeentelijk deel zijn de kosten voor de bewoner;
 • Verzakking: in de riolering van het particuliere deel zijn de kosten voor de bewoner;
 • Breuk: in de riolering van het particuliere gedeelte zijn de kosten voor de bewoner;
 • Papier, puin (resten), kleding(resten), frituurvet en kattenkorrels: in de riolering van het particulier deel en het gemeentelijk deel zijn de kosten voor de bewoner.
 • Ligt niet onder afschot; voor de riolering in het particulier deel zijn de kosten voor de bewoner.

GEMEENTE

 • Wortelgroei boom gemeente; in de riolering van het particuliere en gemeentelijke deel zijn de kosten voor de gemeente;
 • Breuk in de riolering van het gemeentelijk deel zijn de kosten voor de gemeente;
 • Ligt niet onder afschot; voor de riolering in het gemeentelijk deel zijn de kosten voor de gemeente.

Afschot is een bewust aangebrachte helling in de leiding om vloeistoffen te laten stromen.

Waar zit de verstopping?

Dit is afhankelijk van de situatie van uw terrein. Heeft uw woning een ontstoppingsstuk? Een ontstoppingsstuk is een soort luikje in de rioolbuis dat toegang geeft tot de rioolbuis en ligt meestal op de grens tussen uw erf en openbare ruimte. De eigenaar van de woning moet op de hoogte zijn van de ligging van de riolering op zijn/haar terrein en weten of er een ontstoppingsstuk aanwezig is:

Als uw riolering zo'n ontstoppingsstuk heeft, graaf het dan op of laat dat doen door bijvoorbeeld een erkend bedrijf. De kosten hiervan zijn voor uw rekening, als later blijkt dat de oorzaak niet door de gemeente komt. De oorzaak van de verstopping is doorslaggevend en bepaalt uiteindelijk wel of geen compensatie door de gemeente van de gemaakte kosten. Het erkende bedrijf dient bij voorkeur camerabeelden van de binnenkant van de huisaansluiting te maken als bewijs wie de verstopping heeft veroorzaakt. Vaak zien wij dat bedrijven alleen een spiraal gebruiken. Hiermee kan echter de oorzaak niet altijd goed worden aangetoond. Dit kan van invloed zijn op een eventuele compensatie van de door u gemaakte kosten.
A. Is het ontstoppingsstuk leeg en droog? Dan zit de verstopping op uw eigen terrein of in uw eigen woning. Als u eigenaar bent van uw woning, moet u het probleem zelf verhelpen of dat laten doen, bijvoorbeeld door een loodgieter. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. Huurt u de woning? Neem dan contact op met de verhuurder.
B. Staat er rioolwater in het ontstoppingsstuk? Neem dan contact op met de gemeente. Dat kan via het meldpunt openbare ruimte of telefonisch via 14 078. In overleg wordt dan besloten hoe verder gehandeld wordt. Als duidelijk is dat de verstopping onder de openbare weg zit en daar gegraven moet worden, dan mag dat alleen gedaan worden door een door de gemeente goedgekeurde aannemer. Als het ontstoppingsstuk niet op de erfgrens zit, maar vlak bij de gevel, schakel ook dan een loodgieter in. De loodgieter (of u zelf) legt het ontstoppingsstuk bloot en probeert aan te geven waar de verstopping zit en wat de oorzaak is.

Als uw riolering geen ontstoppingsstuk heeft, schakelt u een loodgieter in. De loodgieter (of u zelf) legt het riool bloot en geeft aan waar de verstopping (waarschijnlijk) zit en wat de oorzaak daarvan is.

Als deze procedures niet gevolgd worden, dan neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid voor herstel en betaalt geen facturen van loodgieters of aannemers. U bent vrij in de keuze van loodgieter of aannemer.

TIPS bij de keuze van een loodgieter

LET OP; kies een erkend bedrijf om problemen te voorkomen en:

 • vraag vooraf een prijs op;
 • vraag of de loodgieter onder hoge druk een leiding kan reinigen, zelf een camera-inspectie kan uitvoeren en dit digitaal (usb-stick of You Tube) kan aanleveren;
 • komt de loodgieter uit de buurt (lokaal of regionaal).

De richtprijs voor hoge druk reiniging, camera-inspectie, uurtarief en voorrijkosten ligt tussen de 100 en maximaal 300 euro. Wanneer een loodgieter alleen een ontstoppingsveer heeft, zoek dan een ander bedrijf. Informeer goed van tevoren, zo voorkomt u onnodige en hoge kosten.

Via deze link vindt u nog wat adviezen van de Consumentenbond.

https://www.consumentenbond.nl/verbouwen-en-klussen/een-goede-loodgieter-vinden

Voorkomen is beter dan...

Een verstopping kondigt zich vaak al dagen van tevoren aan. Dit herkent u doordat bijvoorbeeld het water slecht doorloopt of borrelt. Wacht niet tot de rioolafvoer in het geheel niet meer werkt, maar neem tijdig maatregelen. Meer informatie over het riool leest u op de website van Stichting Rioned