"Taal is mijn belangrijkst gereedschap"

Ambacht is een van de veiligste gemeenten in Nederland. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf: heel wat mensen zijn dag-in-dag-uit hard aan het werk om dat zo te houden.

Een van hen is Marion van Eijnatten, ruim 13 jaar geleden de eerste BOA in Ambacht. Veel is veranderd sinds juli 2011, in Ambacht èn in haar werk: “Als Senior Handhaver en aanspreekpunt zet ik me nu met 4 BOA’s in voor heel Ambacht, een grote gemeente die nog steeds als dorp aanvoelt.”

Doorsnee dag

Ze is vaak buiten, maar Marions werkdag begint binnen. “Eerst beoordeel ik de geflitste voertuigen op de Sophiapromenade, auto’s die buiten de toegestane tijden zonder toestemming in voetgangersgebied rijden. Gevaarlijk en dus verboden. Staat ook heel duidelijk aangegeven, toch heb ik bijna dagelijks werk aan beboeten.” Dan volgen de Fixi-meldingen: “Sommige zaken zijn eenvoudig te constateren, zoals een verkeerd geparkeerde auto. Maar waar een heterdaad voor nodig is: afval dumpen, hondenpoep niet ruimen of moedwillig overlast veroorzaken, die zaken zijn moeilijker. We leggen dat ook uit aan de melders die hun contactgegevens met ons delen.”

BOA Marion van Eijnatten voor het Gemeentehuis
BOA Marion van Eijnatten voor het Gemeentehuis: "Ook de goede samenwerking in Ambacht draagt bij aan een veilige gemeente."

Taal

Marion haalde alle bevoegdheden die een BOA kan halen. Mag beboeten, ook vanaf de fiets aanhouden, fouilleren en zelfs boeien. ”Maar dat zijn nooit doelen op zich, ik wil helpen Ambacht schoon, heel, veilig en leefbaar te houden. Daarin is taal mijn belangrijkst gereedschap. Gewoon het gesprek aangaan, echt contact hebben met mensen en hen zo behandelen als ik zelf behandeld wil worden. Heel blij ben ik met onze Bodycams, die geven ons een groter gevoel van veiligheid. In sommige gemeenten hebben BOA’s meer bevoegdheden dan wij hier, maar we kunnen goed ons werk doen met de middelen die we hebben.”

Het best voor Ambacht

Waarom scoort Ambacht zo hoog scoort als veilige gemeente? Marion: “Veel Ambachters hebben het beste voor met hun woonplaats, ze zetten zich in om Ambacht schoon, heel, veilig en leefbaar te houden. Hier is het normaal om in gesprek te gaan met elkaar, al zou dat meer mogen gebeuren. Sommigen vinden een groepje van meer dan twee jongeren al bedreigend overkomen, terwijl met heel veel jongeren een normaal gesprek te voeren is en velen echt wel bereid zijn om rekening met anderen te houden, als ze daarom gevraagd worden. De goede samenwerking tussen BOA’s en team Leefbaarheid & Veiligheid en organisaties als Buurtpreventie, gemeente en de politie werkt ook in Ambachts voordeel."

"Ik mis dan wel de tijden dat ik er met wijkagenten zoals Ton Brouw op uittrok: zwart en blauw samen zichtbaar op straat, maar ik heb nog steeds een heel fijn beroep in een heel fijne gemeente!”