Processen-verbaal verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap gepubliceerd

Aan het begin van de avond hebben we de processen-verbaal van de Ambachtse stembureaus voor de Provinciale Staten gepubliceerd. Later op de avond volgden die van het Waterschap

U vindt de processen-verbaal onder h-i-ambacht.nl/verkiezingen. Daar staat ook het document met daarin het aantal stemmen per kandidaat per stembureau.