Leo Platschorre benoemd tot wethouder

Vanavond heeft de gemeenteraad Leo Platschorre tot wethouder benoemd. Leo volgt André Flach op, die eind vorig jaar het wethouderschap neerlegde.

Leo Platschorre zal de functie tijdelijk vervullen. SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht zoekt naar definitieve invulling van het wethouderschap.

Leo Platschorre - fotograaf Cees van der Wal
Leo Platschorre - fotograaf Cees van der Wal

Over Leo Platschorre

Leo Platschorre is 67 jaar en sinds 2002 lid van de gemeenteraad voor de SGP-ChristenUnie. In 2006 werd hij fractievoorzitter van die partij. Sinds 1 januari 2022 is hij met pensioen, daarvoor werkte hij in diverse management- en directiefuncties in de zorg.

Ongeacht de duur van zijn wethouderschap zal Leo geen beroep doen op de wachtgeldregeling.