Ook Ambacht investeert in elektriciteitsnetwerk

We investeren 900.000 euro in netbeheerder Stedin en dragen zo bij aan de energietransitie. De gemeenteraad ging gisteren akkoord met dat collegevoorstel.

De komende jaren investeert Nederland volop in de energietransitie: zuiniger omgaan met energie en duurzaam opgewekte energie gebruiken in plaats van energie die voorkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas. Zo richten we ons op energiebesparing en het aardgasvrij maken van huizen en bedrijfspanden. Ook slaan we de handen ineen voor zonne- en windenergie. Die laatste ontwikkelingen vragen ook steeds meer van ons energienetwerk.

Ander gebruik netwerk

Met de bouw van aardgasvrije woningen en steeds meer elektrisch transport, verandert onze energiebehoefte: meer elektriciteit, minder aardgas. Daarnaast leveren we tegenwoordig -onder andere via zonnepanelen op onze daken- steeds meer elektriciteit aan het netwerk, in plaats van die alleen af te nemen. Een goede ontwikkeling, die tegelijk betekent dat we meer vragen van het bestaand netwerk. Om te zorgen dat het netwerk en dus de elektriciteitsvoorziening stabiel blijft, moet het worden versterkt.

Aandeel

Om het netwerk toekomstbestendig te maken moet Stedin - de netbeheerder in onze regio - de komende jaren flink in het netwerk investeren. Daarvoor heeft het bedrijf meer geld nodig dan het zelf heeft. Om die reden vraagt Stedin zijn aandeelhouders om meer (preferente) aandelen te kopen. Hendrik-Ido-Ambacht is met een aandeel van 0,45% één van de 44 aandeelhouders. Het college van Hendrik-Ido-Ambacht wil zijn verantwoordelijkheid in de energietransitie pakken en met de aankoop van nieuwe aandelen investeren in een toekomstbestendig energienetwerk. Het ziet dit als aansporing voor het Rijk en provincie Zuid-Holland om bij een volgende kapitaalvraag van Stedin mee te doen. De gemeenteraad ging in de raadsvergadering van 7 juni akkoord met het collegevoorstel en stelt het benodigd investeringskrediet van € 900.000,- beschikbaar.

Publiek belang

Wethouder Ralph Lafleur: "Een goedwerkend energienetwerk is een basisbehoefte en van publiek belang, ook voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. We willen dat de energietarieven voor alle Ambachters betaalbaar blijven en dat het netwerk - te allen tijde - betrouwbaar en stabiel is. Het is belangrijk dat ons energienetwerk de energietransitie aankan."

Ambacht investeert in duurzaam elektriciteitsnetwerk

Investeren in duurzaam energienetwerk

Stedin verwacht in de komende jaren totaal tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro nodig te hebben om vorm te kunnen geven aan de energietransitie. Voor de eerste fase is aan de aandeelhouders in totaal 200 miljoen euro gevraagd. Hiermee kan het bedrijf op korte termijn de eerste nodige werkzaamheden uitvoeren. Van die gevraagde 200 miljoen euro neemt Hendrik-Ido-Ambacht dus € 900.000,- voor zijn rekening. "We zien deze investering in Stedin als een investering in het  toekomstbestendig maken van de basis van het energienetwerk. Hiermee pakken wij als gemeente onze verantwoordelijkheid in het mogelijk maken van de energietransitie", zegt de wethouder. In ruil voor de investering van de 9 ton krijgt de gemeente nieuwe (preferente) aandelen.  

Financieel voordeel

De gemeente ziet de investering als verantwoord. De gegarandeerde opbrengst (het rendement) van deze aandelen is hoger dan de rente op het geleend geld (investeringskrediet). Zo levert de investering Ambacht een klein financieel voordeel op. Dat komt uiteindelijk onze inwoners en ondernemingen ten goede.