Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jan Heijkoop

In een lege Raadszaal richt burgemeester Jan Heijkoop het woord tot alle Ambachters. Hij neemt met u Ambacht in 2020 door en wenst u veel heil en zegen.

 

"Beste mensen,

Ik wil u allemaal, als burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, heel hartelijk welkom heten, mede namens het college en de gemeenteraad.

Het is een bijzondere manier, waarop ik mij tot u richt: niet 'live', maar digitaal. En het is best bijzonder, in een lege raadszaal u toe te spreken. Het voelt net als die predikanten die in een lege kerk aan het preken zijn.

Maar fijn dat u kijkt, fijn dat u luistert naar deze speech voor '20/'21. En laat ik beginnen met u alvast een heel goed en gelukkig nieuwjaar toe te wensen. En erbij: Met veel gezondheid!

De jaarwisseling is rustig verlopen, dit jaar. Minder vuurwerk, minder mensen op straat, kortom: de coronamaatregelen in relatie tot het vuurwerkverbod, heeft toch wel zijn vruchten afgeworpen. En we kunnen wel zeggen: met een historisch lage hoeveelheid schade in Ambacht. En dat is heel plezierig.

De hulpdiensten waren paraat: politie, brandweer, ambulance, noem maar op. En ik wil hen ook deze keer bedanken voor hun paraatheid. Wij vieren Oud&Nieuw en zij zijn aan het werk. Nogmaals: hartelijk dank voor die inzet.

Beste mensen, dit jaar: afgelopen jaar, is toch voor het grootste gedeelte beheerst door heel veel zaken rondom corona. In 't voorjaar werden we opgeschrikt, zieke mensen, al snel mensen die overleden... We kregen te maken met heel veel maatregelen: thuiswerken, thuis les geven, banen die op de tocht kwamen, bedrijven die het moeilijk hadden. Met name, denk maar aan restaurants die net begonnen zijn, ook in Ambacht, en je moet na een kwartaal al stoppen, hoe moeilijk is dat. Ik zie het ook bij de jongeren: toenemende verveling, toenemende overlast, toenemende vernielingen. Afgelopen zomer is dat best heftig geweest. En met name in november, ik kom daar straks nog op terug.

Het was voor bijeenkomsten in kerken, bij festivals, in theaters, overal was er bijna niets mogelijk. En ten slotte wil ik dan nog noemen: het houden van de 1,5 meter. Heel noodzakelijk, maar veel familiefeesten waren niet mogelijk, bezoeken waren niet mogelijk, elkaar knuffelen is niet mogelijk. Heel basale levensbehoeften die op een bepaalde manier niet meer tot de mogelijkheden behoren. En dan nog vooral benoemen: Die families, die gezinnen, waar mensen overleden zijn als gevolg van corona. Overigens moeten we daar niet alleen bij stilstaan, want ondanks corona, zijn ook mensen op andere wijze, na een ernstige ziekte, overleden. Of na ongelukken. Recentelijk zijn we nog opgeschrikt door een grote brand in De Heerlijkheid, waar twee mensen ernstig gewond zijn geraakt en een inmiddels is overleden en de andere persoon in zorgelijke toestand verkeert.Ook dat zijn zaken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Wat mij ook wel opgevallen is: dat we de coronacrisis zijn begonnen in grote eensgezindheid om die te bestrijden en ik vind het heel jammer dat in de loop van de zomer polarisatie ontstaan is, tegenstellingen. En dat soms de politieke profilering van politieke partijen belangrijker leek dan de bestrijding van het virus. Ik betreur dat. En ik vind het ook jammer dat er zoveel kritiek is van de zijlijn. En we hopen met elkaar dat het vaccin zijn werk zal gaan doen.

Tegelijkertijd, beste mensen, hebben ook mooie dingen plaatsgevonden in Ambacht. En dan bedoel ik een aantal dingen zoals dat men boodschappen voor elkaar ging doen, drive-in activiteiten, eenzame ouderen, daar werd van alles voor gedaan, er werden bezorgmaaltijden geregeld: dat zijn de mooie dingen. Wat we ook zagen, is dat het online winkelen, online boodschappen doen, pakketbezorgers en dergelijke, het onverwacht druk kregen. En dat zijn nieuwe zaken, die toch ook wel positief zijn te noemen, hoe mensen naar elkaar hebben omgekeken. Wat overigens wel triest was, dat heb ik zoëven nog niet genoemd, dat was de eenzaamheid bij ouderen, bij ziekte, in verzorgings- en verpleeghuizen. De wijze waarop dat plaatsvond, dat is gelukkig nu niet meer het geval.

Er zijn ook dit jaar toch wel ook mooie ontwikkelingen te melden in Ambacht. Dan noem ik de opening van het gebouw van het Historisch Genootschap: Den Brommert. Heel mooi geworden, met daarin de historische Spooorkamer, waarin de nalatenschap van burgemeester Spoor is te zien. Zeer de moeite waard. Ik raad u aan om daar eens heen te gaan. En wat te denken van de enorme voortang in De Volgerlanden, waar de komende kwartalen veel woningen beschikbaar komen en bewoond zullen gaan worden. En ik wil er ook op wijzen dat we dit jaar 2 nieuwe scholen hebben mogen openen. Kortom: Ook veel nieuwe ontwikkelingen. En als je er dan ook bij betrekt dat vorige herfst het nieuwe zwembad is geopend, dan hebben we toch een aantal mooie, nieuwe zaken in Ambacht kunnen realiseren.

En dan beste mensen, dames en heren, wil ik nog iets anders aanstippen, wat ook dit jaar toch meer aan het daglicht is gekomen. En dat is toch een soort tweedeling in onze samenleving. Een groot gedeelte van de mensen die het gewoon goed hebben, maar ook een deel van de bevolking, die het allemaal niet bij kan houden. En de ingewikkeldheid van overheidsregelgeving, speelt daar zeker een rol bij. We hebben de hele affaire gezien rondom de toeslagen bij de Belastingdienst, dat spreekt boekdelen.

Maar ook in het Drechtstedengebied, ook in onze gemeente, is er een groep mensen, die het maar amper bij kan houden. Op verschillende niveaus. Tegen die achtergrond ben ik heel blij, dat wij als gemeente beleid hebben ontwikkeld om veel vroeger met mensen in overleg te gaan en te helpen om dit te voorkomen. En het aan de achterkant, als de problemen er eenmaal zijn, dat oplossen, dat helpt niet altijd. Het is ook ontzettend duur, de kosten van sociaal beleid en jeugdbeleid worden steeds hoger, terwijl de oplossingen er niet altijd zijn.

En tegen die achtergrond zijn we blij, dat we in Ambacht toch nieuw beleid hebben kunnen ontwikkelen, om veel vroeger, met bedrijven, met maatschappelijke organisaties, scholen, sportverenigingen, noem maar op te kijken of je niet vooraf dat op kan lossen. Er is een zogenaamde Preventienota verschenen onder leiding van wethouder Van Die, die concreet met de Ambachtse samenleving, dit op wil gaan pakken. Ik ben er best trots op dat we in Ambacht een beetje voorop lopen ten opzichte van de Drechtsteden, maar dit zal zeker verder vorm en inhoud gaan krijgen.

Ja... Verder is het zo dat het afgelopen jaar ongelooflijk veel geld beschikbaar is gesteld aan bedrijven, voor lonen, aan ziekenhuizen, aan gemeenten, om zoveel mogelijk alles door te laten gaan tijdens de coronacrisis. Maar dat moet wel een keer terugkomen. En daarom is het van belang, dat de economie goed blijft draaien. Ook in Ambacht. En tegen die achtergrond ben ik heel blij, dat wij als gezamenlijke Drechtsteden dit jaar erin geslaagd zijn in een zogenaamde RegioDeal met het Rijk en de provincie 22,5 miljoen binnen te halen, waarvan een fors deel in Ambacht wordt besteed bij het Waterbusplein, zodat er meer bedrijvigheid kan ontstaan en ik ben ook blij dat aan de Ambachtsezoom een heel mooi nieuw bedrijvenpark gaat ontstaan. En dat is ook echt nodig: Voor ondernemers om zich verder te kunnen ontwikkelen, maar ook als basis voor een economie die het allemaal op kan brengen en die leidt tot een welvarend land. En ik denk ook dat corona met zich meegebracht heeft, dat we op het gebied van duurzaamheid, ook nieuwe stappen kunnen zetten. Iets minder vervoer, iets meer thuiswerken, al die zaken kunnen helpen, ook bijvoorbeeld wat betreft schonere lucht en uitstoot en dergelijke.

Laten we die positieve effecten proberen vast te houden. En ten slotte: Ik heb zoëven het nodige gezegd over de coronacrisis en verder kijkend staan we aan de vooravond van een groot vaccinatieprogramma. Ik hoop dat dat effectief zal zijn. Ik hoop dat dat leidt tot nieuwe ruimte, ik hoop dat dat leidt tot minder zieke mensen, tot minder overlijdens en een herstel van oude verhoudingen. Een stap op weg weer naar onze vrijheid. Ik hoop wel, dat we die vrijheid die er is, ook in verantwoordelijkheid inhoud geven. Want we hebben een aantal dingen gezien, die mogelijk zijn in de sfeer van duurzaamheid, het thuiswerken, het anders reizen en dergelijke: Positieve neveneffecten die we zoveel mogelijk moeten benutten. En ik wil hiermee afronden, met nogmaals u veel heil en zegen toe te wensen voor dit komend jaar.

Ik dank u wel."