Gemeenteraad: besluit recycletarief later

De gemeenteraad heeft de besluitvorming over invoering van recycletarief verplaatst naar februari 2022. De raad besluit dan ook over de tarieven die daarbij horen.

Oorspronkelijk was het plan om de raadsbesluiten voor een recycletarief en het vaststellen van de tarieven op twee verschillende momenten te nemen.

Beter afval scheiden: minder restafval

College van B&W wil een recycletarief voor restafval invoeren. Het doel is meer afval te kunnen hergebruiken en de hoeveelheid restafval sterk te verminderen. Zo blijven de kosten voor afvalverwerking betaalbaar. Het uitgangspunt is: hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. Na invoering van recycletarief wordt de goede afvalscheider beloond, anderen worden uitgedaagd om mee te doen. 

Besluit over totaalpakket in februari

Na invoering van een recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een basistarief en een variabel recycletarief voor iedere keer dat u restafval aanbiedt. Bewoners en de gemeenteraad willen graag ,meer duidelijkheid over onder andere de tarieven. Door in februari een totaalpakket inclusief tarieven te behandelen, biedt het college dan die duidelijkheid en kan de gemeenteraad in één keer stemmen op het totaalpakket.

Goed voor het milieu en de portemonnee

Het stimuleren van afval scheiden is goed voor het milieu en de portemonnee. De verwerkingskosten zijn de afgelopen jaren gestegen en naar verwachting stijgen deze verder. Dit onder andere door een belasting van de Rijksoverheid op de verbranding van restafval. Nu betaalt iedereen via de afvalstoffenheffing mee aan de verwerking van al het restafval, ook van de inwoners die niet goed scheiden. De gemeenteraad vindt dit onwenselijk en heeft daarom het college van B&W om een voorstel voor een recycletarief gevraagd.

HVC: uitleg recycletarief (gemeente Velsen)

Vragen en antwoorden

Meer informatie over het recycletarief vindt u op www.h-i-ambacht.nl/recycletarief