Samen naar een veilig Ambacht

Burgemeester Jan Heijkoop presenteert woensdag 21 april de Veiligheidsrapportage 2020 aan de gemeenteraadraadscommissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden.

De jaarrapportage staat in het teken van de coronapandemie, die een stevige stempel drukt op de veiligheid. Een positief effect was dat het aantal woninginbraken en autodiefstallen sterk is gedaald. Maar ook in negatieve zin was er een effect: de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa's) moesten nagaan of inwoners zich voldoende aan de coronamaatregelen hielden. Burgemeester Jan Heijkoop: "Over het algemeen werden de regels goed nageleefd, maar een nieuwe taak als deze komt bovenop de dagelijkse werkzaamheden van de boa's."

Burgemeester Jan Heijkoop en boa's Marion en Diana

Samenwerken met partners en inwoners

Burgemeester Heijkoop: "De goede cijfers in de veiligheidsrapportage hebben we mede te danken aan de uitstekende samenwerking met partners, politie, buurtpreventie en inwoners. Ik ben er trots op dat we met elkaar dit resultaat hebben bereikt. Met name tijdens een crisissituatie, zoals de coronapandemie, is samenwerking een heel belangrijke schakel als het gaat om veiligheid."

Effectieve aanpak van overlast

De coronamaatregelen hebben in veel gemeenten - ook in Ambacht- geleid tot een toenemende verveling bij jongeren. Met eind 2020 een flinke toename van vooral vuurwerkoverlast als gevolg. Een klein aantal overlastgevers, veelal minderjarigen, liet door de gemeente een spoor van vernielingen achter. De politie bracht vervolgens in kaart waar deze jongeren woonden en bezocht hun ouders. Desondanks zorgden de vernielingen door vuurwerk voor een grote schadepost, die, voor zover mogelijk, werd verhaald op de daders. Burgemeester Heijkoop: "Het al geldende samenscholingsverbod voor de Sophiapromenade werd uitgebreid met het Sophiapark en het scholencluster om de overlast terug te dringen. Rondom de Sophiapromenade werden hoge lichtmasten met fel licht geplaatst, om het gebied ook 's avonds en 's nachts onaantrekkelijk te maken voor overlastplegers. Voor de politie hielp dit om de jongeren uit de anonimiteit te halen. Dit heeft effect gehad, want de overlast nam snel af."  

Meld Misdaad Anoniem

Burgemeester Heijkoop ondertekende in oktober een samenwerkingsovereenkomst met Meld Misdaad Anoniem (M.). De gemeente ontvangt via M. meldingen over verschillende vormen van criminaliteit, bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. Burgemeester Heijkoop: "De gemeente krijgt deze meldingen nu zelf ook binnen. Dit zet ons in een sterkere positie en het zorgt ervoor dat wij bij relevante signalen direct kunnen optreden. Een win-win situatie die ons helpt in de strijd tegen criminaliteit."

Grote brand appartementencomplex

Aan het eind van het jaar ontstond in de nacht een brand in appartementencomplex De Heerlijkheid. De brandweer slaagde erin om de brand meester te worden voordat het vuur naar andere appartementen oversloeg. Er waren vijf slachtoffers te betreuren, waaronder twee bewoners die met zware verwondingen werden opgenomen in het ziekenhuis. Eén van hen overleed helaas kort daarna. Samen met team veiligheid van de gemeente en de politie, ging burgemeester Heijkoop een aantal dagen na de brand langs bij de bewoners om hen een luisterend oor te bieden. Burgemeester Heijkoop: "De brand had een grote impact op de bewoners, hun naasten en op de medewerkers van de brandweer, ambulancedienst en politie. Voor de bewoners werd slachtofferhulp aangeboden. Een dramatische gebeurtenis als deze maakt diepe indruk en het is belangrijk om daar gezamenlijk bij stil te staan en over te praten. Dat verbindt mensen en geeft houvast, zeker tijdens een pandemie als het coronavirus."

Meer informatie

De Veiligheidsrapportage 2020 geeft weer hoe de veiligheid geregeld is in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. U kunt de rapportage openen via deze link: http://bit.ly/Veiligheidsrapportage2020HIA