Over Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht is een ruim opgezette, groene en waterrijke gemeente in Zuid-Holland met ruim 30.000 inwoners.

De gemeente is goed bereikbaar via de A15 en A16, via rivier de Noord (Waterbus) en met lijnbussen. Station Zwijndrecht is het meest nabijgelegen treinstation, op 15 minuten reisafstand met de auto, station Dordrecht ligt op 20 minuten reisafstand.
Een groot deel van Hendrik-Ido-Ambacht ligt in de Zwijndrechtse Waard. Hendrik-Ido-Ambacht maakt, samen met buurgemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, deel uit van de Drechtsteden.

Naam

In 1332 geeft Graaf Willem III van Holland een ondergelopen gebied uit ter bedijking. Twaalf welgestelden weet hij hiervoor te interesseren, een ieder daarvan krijgt ambachtsheerlijke rechten over het gebied dat hij voor zijn rekening neemt. De eigenaar van zo'n heerlijkheid is in enkele gevallen ook de naamgever daaraan. Hendrik IJden erft zo'n heerlijkheid van zijn vader, Witte Hendrik IJdenzoon. Een zekere ambachtsheer Schildman bezit een aangrenzende heerlijkheid, na diens dood worden de twee heerlijkheden samengevoegd. In 1373 wordt ook het buurtschap Oostendam toegevoegd aan de nieuw ontstane heerlijkheid en vanaf dan luidt de naam voor dit gebied, later gemeente: Hendrik-Ido-Oostendam-en-Schildmanskinderen-Ambacht. In 1855 wordt die gemeente samengevoegd met de naastgelegen gemeente De Zandelingh, ook wel bekend als Sandelingen-Ambacht, Adriaan Pieters Ambacht en Achter-Ambacht. Sindsdien heet onze gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Er wordt wel beweerd dat de voorganger van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ooit de langste gemeentenaam van Nederland of zelfs Europa zou hebben gehad, namelijk Hendrik-Ido-Oostendam-Schildmanskinderen-Groot-en-Klein-Sandelingen-Ambacht. Voor zover bekend is die naam echter nooit in officiële stukken gebruikt.

 
Wapen

Haraldisch Wapen van Hendrik-Ido-Ambacht door heraldicus Henk 't Jong"Zijnde van zilver, met drie soutons van sabel; het schild gedekt met een kroon van goud, versierd met dertien paarlen en vastgehouden door twee klimmende leeuwen in hun natuurlijke verven"  Deze beschrijving kunt u terugvinden in het besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 juli 1816.

Vlag

Bij raadsbesluit van 6 juli 1964 is voor de gemeente een gemeentevlag ingesteld, ontleend aan de wapens van de vroegere gemeenten: Hendrik-Ido-Ambacht en Schildmanskinderen Ambacht (zilver schild met 3 zwarte Andrieskruizen) en Sandelingen-Ambacht (Rood schild met 3 zilveren hanen).Het zilver in beide wapens wordt in de gemeentevlag uitgebeeld met de witte kleur. De drie zwarte Andrieskruizen zijn overgenomen van het wapen van Hendrik-Ido-Ambacht en Schildmanskinderen Ambacht. De drie horizontale rode banen onder- en bovenaan de vlag verwijzen enerzijds naar het rode schild van de gemeente Sandelingen-Ambacht en anderzijds naar de drie kruizen en de drie hanen.

Vlag van 2003
In 2003 ging gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over op een nieuwe huisstijl. Daarbij is een tweede gemeentevlag ingesteld, die het nieuwe logo bevat. Deze vlag wordt naast die van 1964 gebruikt.

Logo

Het karakter van Hendrik-Ido-Ambacht wordt in het gemeentelogo in één beeld gevat. De bloem staat centraal en staat symbool voor de groeiende gemeente. Een bloem groeit en bloeit, net als Ambacht met zijn nieuwbouwwijken. De bloem heeft een groen hart. Dat staat symbool voor het groene hart van de gemeente, het Baxpark. Ook de vele groenstroken binnen de wijken zorgen ervoor dat de gemeente een groene uitstraling heeft. Naast groen is blauw de kleur in het gemeentelogo. Deze blauwe kleur geeft weer dat de gemeente omringd is met water: De Noord en De Waal.

Drechtsteden

Hendrik-Ido-Ambacht is een van de zeven Drechtsteden. Samen met Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht werken we onder de naam Smart Delta Drechtsteden samen aan gemeentegrans-overstijgende thema's. Meer hierover vindt u op h-i-ambacht.nl/drechtsteden.

Volkslied

lied geschreven ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van
Hendrik-Ido-Ambacht, 1982


tekst naar een idee van: Emmy Albers-Gobes
tekstbewerking: L. Vermaas

Waar de Waal stroomt

Waar de Waal stroom en nog tuinders in hun kassen vaardig zijn
Waar een oude dorpskerk torent en de mensen aardig zijn
Daar ligt Ambacht dat ons lief is als een parel in het land
Voor ons is dat toch onbetwist het mooiste dorp van Nederland

refrein

Ambacht, mooi dorp van ons we blijven van je houden
Ambacht, lief dorp van ons zo oud en toch zo fijn
Zeshonderdvijftig jaar waard om altijd van te houden
Ja, het is een voorrecht een Ambachter te zijn

Wie in dit dorp werd geboren of pas later burger werd
Zich een Ambachter te voelen leert hij snel met hoofd en hart
Ook al maakt men verre reizen zwervend soms heel ver van huis
Terug uit aller herenlanden voelt men zich in Ambacht thuis

refrein

Ambacht, mooi dorp van ons we blijven van je houden
Ambacht, lief dorp van ons zo oud en toch zo fijn
Zeshonderdvijftig jaar waard om altijd van te houden
Ja, het is een voorrecht een Ambachter te zijn.

 

Waar De Waal Stroomt door Amabchts popkoor Re-Flax