Familie Spoorfonds

Het Familie Spoorfonds is bedoeld voor subsidiëring van activiteiten waarvoor de begroting geen of onvoldoende ruimte biedt

Instellingen die zonder winstoogmerk activiteiten willen verrichten waar de Ambachtse gemeenschap bij is gebaat, kunnen voor een incidentele (éénmalige) subsidie een beroep doen op het Familie Spoorfonds.

Aanvragen
Wanneer u subsidie wilt aanvragen, volg dan de volgende procedure:

  • Dien uw verzoek ten minste 2 maanden voor u begint met de voorbereidingen van de activiteit in
  • Richt uw verzoek aan het college van B&W
  • Sluit een begroting én een toelichting hierop bij 

Heeft u vragen over de criteria  of het aanvragen van een subsidie uit het Familie Spoorfonds, neem dan contact op met afdeling Welzijn/Onderwijs via telefoonnummer 14 078.

Naamgever
Leonia Antonetta Spoor van Tichelt was de schoondochter van oud-burgemeester W. Spoor. Toen zij in 1966 overleed, benoemde zij gemeente Hendrik-Ido-Ambacht als enig erfgenaam. Hiermee kwam de gemeente in het bezit van een aanzienlijk vermogen en een grote hoeveelheid kostbaar antiek. Een deel van de collectie is te zien in het gemeentehuis. De gemeenteraad besloot in 1967 om het geërfd kapitaal in stand te houden. De jaarlijkse opbrengsten van dit kapitaal worden gestort in een fonds: het Familie Spoorfonds.