Winkeluitstalling

Wilt u reclameborden, uitzoekbakken of kledingrekken bij uw winkel plaatsen? Vraag dan een vergunning aan. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Hoe vraag ik een vergunning aan of doe ik een melding?

Aan de hand van de vergunningchecker weet u of u kunt volstaan met het doen van een melding of een vergunning moet aanvragen. U treft het aanvraag- en meldingsformulier aan, nadat u de check hebt gedaan.

Let erop dat u minimaal 8 weken voorafgaand een aanvraag hebt gedaan. Een melding moet u minimaal 15 werkdagen voorafgaand hebben gedaan.

Kosten en behandeltijd

Meer informatie

Team Buitenruimte: Cluster Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving.
Onderdeel: APV & BW
telefoon: 14078
mail: 
apv@h-i-ambacht.nl

Algemene Plaatselijke Verordening
Nadere regels plaatsing voorwerpen op of aan de openbare plaats