Winkeluitstalling

Wilt u reclameborden, uitzoekbakken, kledingrekken, decoratiemateriaal bij uw winkel plaatsen? Dan hebt u een vergunning nodig.

Als u aan bepaalde voorwaarde voldoet dan kunt u volstaan met een melding. Deze voorwaarden kunt u vinden onder de vraag "Wanneer heb ik een vergunning/ melding nodig?".

Wanneer kan ik een melding doen?

Als u voldoet aan onderstaande voorwaarden kunt u volstaan met een melding. U levert minimaal dan 10 werkdagen voorafgaand schriftelijk of digitaal het meldingsformulier winkeluitstalling ingevuld en ondertekend in.

De voorwaarden zijn:

  • de uitstalling is maximaal 2 meter hoog en niet breder dan de gevel van het bedrijfspand;
  • de uitstalling is verplaatsbaar;
  • de uitstalling staat binnen 90 centimeter van de gevel van het bedrijfspand en minimaal 50 centimeter verwijderd van toegangen van het bedrijfspand en andere gebouwen;
  • de uitstalling belemmert geen doorgang voor hulpdiensten;
  • de uitstalling is enkel aanwezig op tijden dat het pand voor publiek geopend is.

Als u niet kunt voldoen aan de gestelde voorwaarden, hebt u een vergunning nodig.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Als u niet kunt voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn voor het doen van melding, hebt u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen door het formulier uitstallingvergunning te downloaden. Vervolgens mailt u het ingevulde en ondertekende formulier naar apv@h-i-ambacht.nl. U kunt het formulier ook per post zenden aan gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, team Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Houdt u hierbij rekening met een minimale  behandeltermijn van 15 werkdagen.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de vergunning voor een winkeluitstalling krijgt. Een melding wordt binnen 10 werkdagen bevestigd.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een winkeluitstalling kost € 41,20. Daarnaast wordt aan u kosten in rekening gebracht voor het in gebruik nemen van gemeentegrond. Deze kosten bedragen € 50,- voor de termijn waarvoor de vergunning is verleend. Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Wat stuur ik mee?
  • ondertekende aanvraagformulier;
  • situatieschets/ plattegrond (op schaal) waarop duidelijk alle te plaatsen objecten met de afmetingen zijn aangegeven.