Welstand

Wanneer u een bouwplan indient, wordt er naast de toetsing aan het omgevingsplan, ook gekeken of het voldoet aan "redelijke eisen van welstand".

Hierbij wordt gelet op het uiterlijk en de inpassing in de omgeving.

Welstandscommissie 

Onafhankelijke deskundigen in de welstandscommissie adviseren de gemeente over de welstandsaspecten van bouwplannen. Zij zijn deskundig, maar hun persoonlijke smaak speelt ook een rol.

Beoordelingsregels 

De gemeente hanteert beleidsregels voor welstandsbeoordeling om consistentie en objectiviteit te waarborgen. Deze regels helpen burgers, bedrijven, architecten en ontwikkelaars bij het opstellen van hun bouwplannen en geven duidelijkheid over de gewenste ruimtelijke kwaliteit in verschillende wijken of gebieden.

Welstandsnota 

De Welstandsnota draagt bij aan het behoud en de versterking van de woonkwaliteit en leefbaarheid in de gemeente. Het beleid zorgt ervoor dat de bouwwensen van de een geen afbreuk doen aan het welzijn van de ander. De welstandsregels kunt u raadplegen in de welstandsnota 2015