Vuur stoken

Wilt u vuur stoken, zoals een kampvuur? Vraag dan een ontheffing aan.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

Aan de hand van de vergunningchecker gaat u na of u een ontheffing moet aanvragen. U treft het aanvraagformulier aan, nadat u de check hebt gedaan.

Let op dat u minimaal 15 werkdagen voorafgaand een ontheffing hebt aangevraagd.

Kosten en behandeltijd

  • Behandeltijd ontheffing: 3 weken.
  • Kosten vergunning: leges volgens de legesverordening.

Meer informatie

Team Buitenruimte: Cluster Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving.
Onderdeel: APV & BW
telefoon: 14078
mail: apv@h-i-ambacht.nl

Algemene Plaatselijke Verordening