Omgevingsvergunning, -melding en milieu

Omgevingsvergunning voor milieu 

Wanneer uw bedrijf of instelling het milieu belast, kan het noodzakelijk zijn een omgevingsvergunning aan te vragen of een melding te doen volgens het Activiteitenbesluit.

Hoe te controleren?

•    U kunt controleren of een vergunning vereist is of dat een melding volstaat via het Omgevingsloket en AIM Online.
•    AIM Online helpt ook bij het doen van een melding Activiteitenbesluit.

Meer informatie en wetgeving

•    Voor uitgebreidere informatie over vergunningen kunt u terecht op OZHZ.nl.
•    De specifieke wetgeving rondom het Activiteitenbesluit Milieubeheer vindt u op Wetten Overheid.
Het is belangrijk om te weten dat het Activiteitenbesluit Milieubeheer regels stelt om milieubelasting te beperken. Afhankelijk van de aard en omvang van uw activiteiten kan er een vergunnings- of meldingsplicht zijn. Deze regels zijn essentieel om een duurzame en gezonde leefomgeving te waarborgen.