Geluid veroorzaken

Wilt u tijdelijk het versterkt geluid binnen uw verenigingsgebouw of horecabedrijf verhogen? Doe een melding van een incidentele festiviteit.

Voor het versterken van geluid buiten uw verenigingsgebouw of horecabedrijf, vraagt u een ontheffing aan. Veroorzaakt u geluid tijdens (bouw)werkzaamheden? Vraag dan een ook een ontheffing aan.

Hoe doe ik een melding of vraag ik ontheffing aan?

Aan de hand van de vergunningchecker weet u of u kunt volstaan met het doen van een melding of een ontheffing moet aanvragen. U treft het aanvraag- en meldingsformulier aan, nadat u de check hebt gedaan.

Let erop dat u minimaal 15 werkdagen voorafgaand een aanvraag hebt gedaan en minimaal 30 werkdagen voorafgaand een ontheffing hebt aangevraagd.

Kosten en behandeltijd

  • Behandeltijd ontheffing: 4 weken.
  • Behandetijd melding: 15 werkdagen.
  • Kosten melding: gratis.
  • Kosten vergunning: leges volgens de legesverordening.

Meer informatie

Team Buitenruimte: Cluster Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving.
Onderdeel: APV & BW
telefoon: 14078
mail: 
apv@h-i-ambacht.nl

Algemene Plaatselijke Verordening