Gebruik openbare ruimte (container, hoogwerker, springkussen enz.)

Wilt u een object in de openbare ruimte plaatsen? Het gaat hierbij om objecten zoals containers, hoogwerkers, bouwmateriaal en springkussens die op de straat, in een parkeerplaats, of op een groenstrook worden geplaatst.

Hiervoor moet u een vergunning aanvragen. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Hoe vraag ik een vergunning aan of doe ik een melding?

Aan de hand van de vergunningcheck weet u of u kunt volstaan met het doen van een melding of een vergunning moet aanvragen. U treft het aanvraag- en meldingsformulier aan, nadat u de check hebt gedaan.

Let op dat u minimaal 15 werkdagen voordat het object wordt geplaatst een aanvraag of een melding hebt gedaan.

Kosten en behandeltijd

Meer informatie

Team Buitenruimte: Cluster Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving.
Onderdeel: APV & BW
telefoon: 14078

mail: apv@h-i-ambacht.nl

Algemene Plaatselijke Verordening
Nadere regels plaatsing voorwerpen op of aan de openbare plaats