Gebruik openbare ruimte

Wilt u een voorwerp zoals container, mobiel toilet, verhuislift of een springkussen op de straat, op de stoep, of een parkeervak plaatsen?

Minstens 15 dagen voor u de objecten in de openbare plaatst of laat plaatsen, vraagt u daarvoor vergunning via het formulier voorwerp op of aan de weg plaatsen.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, volstaat een melding, 10 dagen voor het plaatsen. Deze voorwaarden vindt u onder de vraag "Wanneer kan ik een melding doen?"Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan hebt u een vergunning nodig.

Wanneer kan ik een melding doen?

Een melding voldoet als u

 • maximaal 4 objecten niet langer dan 30 aaneengesloten dagen plaatst;
 • de objecten niet op het parkeerterrein van een winkel(centrum) plaatst;
 • plantenbakken en/of banken plaatst die niet dieper zijn dan 90 cm;
 • spandoeken hangt voor ideële, sociaalculturele of andere niet-commerciële doelen of met een sterke regionale betekenis;
 • springkussens plaatst van maximaal 25 m2 groot voor maximaal 1 dag;
 • uitstallingen plaatst die niet hoger zijn dan 2 meter en binnen 90 cm van de gevel van uw (bedrijfs)pand komen te staan met een vrije loopruimte van 1.50 m breed (maximaal 2 reclamevlaggen per onderneming).

Daarnaast gelden de algemene voorwaarden dat het object:

 • geen gevaar of hinder voor gebruik openbare plaats oplevert;
 • een vrije doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers behoudt;
 • geen doorgang voor verkeer / hulpdiensten belemmert;
 • niet binnen een straal van 1 meter van brandkranen, bluswaterinstallaties, nutsvoorzieningen of nooduitgangen en/of op kolken en putten wordt geplaatst.

Wanneer u niet kunt voldoen aan de gestelde voorwaarden, heeft u een vergunning nodig.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

U hebt een vergunning nodig als u niet kunt voldoen aan de voorwaarden die vermeld staan bij het onderwerp "Wanneer kan ik een melding doen?" Als u twijfelt of u een vergunning nodig hebt, neem dan contact op met ons via ons contactformulier. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Zo komt het voor dat bij het plaatsen van een hijskraan voor uw nieuwe dakkapel de straat tijdelijk afgesloten kan worden voor de veiligheid. Houd rekening met een minimale behandeltermijn van 15 werkdagen voordat u de objecten gaat plaatsen.

Wanneer krijg ik een reactie?

Melding: Een melding wordt binnen 10 werkdagen bevestigd.
Vergunning:  Binnen 3 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de vergunning krijgt.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte kost € 41,20. Bij het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte sluit de burgemeester een overeenkomst met u voor het gebruik van gemeentegrond. Deze kosten zijn afhankelijk van het type gebruik. Dit geldt alleen als er sprake is van vergunningsplicht.

Per bouwinrichting  
Losse bouwprojecten

€ 5,- per dag

€ 30,- per (gedeelte van de) week

Bouwplaatsen € 50,- per (gedeelte van de) week

 

 
 
Wat zend ik mee?
 • ondertekende aanvraag- of meldingsformulier;
 • situatieschets / plattegrond (op schaal) waarop duidelijk alle te plaatsen objecten zijn aangegeven;
 • Eventueel verkeersplan bij wegafzetting;
 • RAS-nummers bij attractie- en speeltoestellen.