Collecteren, werven, inzamelen

Wilt u geld of kleding inzamelen voor een goed doel of een intekenlijst aanbieden? Vraag dan een vergunning aan. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Hoe vraag ik een vergunning aan of doe ik een melding?

Aan de hand van de vergunningchecker weet u of u kunt volstaan met het doen van een melding of een vergunning moet aanvragen. U treft het aanvraag- en meldingsformulier aan, nadat u de check hebt gedaan.

Let erop dat u minimaal 8 weken voorafgaand een aanvraag of melding hebt gedaan.

U kunt niet collecteren in een periode waarin al gecollecteerd wordt in onze gemeente. Wanneer dat is, ziet u in het CBF collecterooster.

Kosten en behandeltijd

  • Behandeltijd vergunning en melding: 8 weken.
  • Kosten melding en vergunning: gratis.

Meer informatie

Team Buitenruimte
Cluster Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
telefoon: 14 078
mail: apv@h-i-ambacht.nl

Algemene Plaatselijke Verordening
Afvalstoffenverordening