Asbest

Wie asbest wil (laten) verwijderen, moet dat melden.

Asbest is een natuurlijk materiaal van kleine naaldachtige vezels. Omdat asbest gevaar voor de gezondheid kan vormen, mag het sinds 1993 niet gebruikt worden in de bouw. Wie asbest wil verwijderen, moet dat melden.

Asbestverwijdering: eerst melden

Voor u asbest verwijdert, meldt u dit aan de gemeente via het Omgevingsloket .

In veel gevallen levert u met de melding ook:

  1. Asbestinventarisatierapport: Dit is een rapport van een gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf waarin staat waar en in welke hoeveelheid asbest in het gebouw of constructie aanwezig is.
  2. Plan van aanpak: Een beschrijving van hoe de asbestverwijdering zal worden uitgevoerd, inclusief veiligheidsmaatregelen.
  3. Gegevens van het saneringsbedrijf: Informatie over het bedrijf dat de asbest gaat verwijderen, inclusief hun certificeringen.
  4. Locatiegegevens: Adres en specifieke locatie van de asbestverwijdering.
  5. Tijdsplanning: De geplande start- en einddatum van de asbestverwijderingswerkzaamheden.

Na melding mag u als particulier, onder voorwaarden, voorzichtig zelf asbestdaken verwijderen tot een oppervlakte van 35 m2. Is de gezamenlijke oppervlakte aan asbesthoudend materriaal groter, dan schakelt u een gecertificeerd bedrijf in.

Meer informatie 

Twjfelt u of uw dak asbest bevat, dan kan de gemeente u helpen met luchtfotografie en onderzoek in het bouwarchief. 
Team Buitenruimte
Cluster Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
14 078
inspectie-bouw@h-i-ambacht.nl

Rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest