Omgevingsvisie ter inzage

De omgevingsvisie is straks dé visie waarin al het beleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op het gebied van de fysieke leefomgeving samenkomt. De leefomgeving staat centraal. Hierbij zijn ook onder andere het sociale domein en veiligheid meegenomen.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. Hierin schetsen wij het beleid voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren.

Wat vindt u van onze omgevingsvisie? 

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben meegedacht over hoe we met elkaar kunnen we met elkaar zorgen dat dit een prettige gemeente blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere natuur, wonen, energie en gezondheid. De omgevingsvisie is de vervanger van de huidige structuurvisies en omvat alle lokale beleidsstukken die gaan over de fysieke leefomgeving.

Koers voor de toekomst

Wethouder Jauharia Oelfke is trots op het eindresultaat: "De ontwerp-omgevingsvisie laat goed zien wat de koers is voor de toekomst: Wat willen we behouden en wat willen we verbeteren? En waar gaat de gemeente de komende jaren mee aan de slag? Het is een digitaal document, dat u 24/7 kunt inzien. Het is flexibel aan te passen bij nieuwe ontwikkelingen en wensen." De ontwerp omgevingsvisie ligt nu officieel ter inzage, van 23 februari tot en met 6 april 2023. Jauharina: "Ik nodig u uit om te reageren, bijvoorbeeld als u vindt dat iets niet juist is of als u belangrijke informatie mist." 

Alleen digitaal

De ontwerp-omgevingsvisie is een dynamisch beleidsdocument van de gemeente dat u alleen digitaal kunt inzien. Er bestaat geen papieren versie. Het webadres is: omgevingsvisie.h-i-ambacht.nl. Heeft u vragen over het navigeren op de website? Dan kunt u in de periode van ter inzagelegging op de woensdagmiddagen van 13.00 tot 18.00 uur binnenlopen in het gemeentehuis. De projectleider omgevingsvisie zal u laten zien hoe de website werkt.  

Reageren? 

Hoe u kunt reageren staat in de officiële publicatie. Heeft u een vraag over de omgevingsvisie? Dan kunt u die tot en met 6 april stellen via omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl en in het gemeenetehuis op de woensdagmiddagen van 13.00 tot 18.00.