Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht beschrijft hoe we willen dat onze gemeente er uitziet. Ze is hèt strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving, de (schaarse) ruimte om ons heen. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, bereikbaarheid, winkelaanbod, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

In de Omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte (fysieke) leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente spelen. In de Omgevingsvisie schrijven we op hoe wij willen dat Hendrik-Ido-Ambacht er in 2040 uitziet. De Omgevingsvisie is, als de Omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van de gemeente.

Gemeenten zijn volgens de Omgevingswet verplicht om een Omgevingsvisie te maken. Dit doen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en partners.

Terugblik participatietraject

Van februari t/m mei 2021 organiseerden we een participatietraject.

1e ronde

Tijdens de Week van de Omgevingsvisie (5-13 februari 2021) konden inwoners en andere belanghebbenden op het online participatieplatform Wijkprikker laten weten wat zij belangrijk vinden om fijn te kunnen wonen en leven in onze gemeente. Hier is bijvoorbeeld uitgekomen dat veel inwoners trots zijn op het groene, verzorgde en dorpse karakter. Als punten voor verbeteringen is aangegeven dat er aandacht moet blijven voor de woonwijken en er gezocht moet worden naar oplossingen voor milieu- en parkeerproblemen.

2e ronde

Tijdens de twee ontmoetingen op 20 en 29 april 2021 konden inwoners, ondernemers en organisaties opnieuw meedoen in het proces van de Omgevingsvisie. Tijdens de Slotontmoeting sloten we het participatieproces voor de omgevingsvisie samen af. Aan de hand van stellingen zijn we in discussie gegaan om een verdiepingsslag te maken over een aantal vraagstukken. De stellingen komen voort uit de 1e ronde participatie. Ook stonden de volgende vragen centraal: welke onderwerpen vinden we nu echt belangrijk, waar moeten we mee aan de slag en wat zijn de voor- en nadelen?

Verslagen participatietraject

 

Leefomgevingsbeeld

Om te bedenken hoe de gemeente er in 2040 uit moet zien, moeten we eerst weten hoe de gemeente er nu voor staat. Daarom is een leefomgevingsbeeld-light opgesteld. Dit overzicht laat zien hoe de huidige staat van de leefomgeving in de gemeente nu is. Dit is een momentopname van verschillende gegevens, bijvoorbeeld over onderwerpen van het milieu zoals geur en geluid, maar ook wat het energieverbruik is van onze gemeente en hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. In totaal zijn er vier domeinen waar de leefomgeving over gaat: gezondheid en veiligheid, omgevingskwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.

Omgevingsvisie HIA

Proces en planning

De oorspronkelijke planning om de omgevingsvisie nog in 2021 vast te stellen, blijkt erg krap. Bovendien vindt het bestuur het zorgvuldiger om de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022 af te wachten. Daarom is afgesproken dat college en gemeenteraad een overdrachtsdocument met ideeën en ambities voor de omgevingsvisie maken voor de nieuwe raad. De nieuw gekozen gemeenteraad kan dan de (concept) omgevingsvisie vaststellen en het wettelijke inspraaktraject starten. Halverwege 2023  is de omgevingsvisie dan gereed.

  • voorjaar 2023: zienswijzeprocedure
  • zomer 2023: vaststelling door de gemeenteraad (data onder voorbehoud voortgang proces).

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op onze pagina Omgevingswet.

Overdrachtsdocument aan de nieuwe raad

De gemeenteraad (2018-2022) maakte een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad (2022-2026).  
Hebt u vragen over dit overdrachtsdocument en/of de bijlagen? Dan kunt u verduidelijkingsvragen stellen via omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl.
De nieuwe raad zal vervolgens in de loop van 2022 de concept-Omgevingsvisie aanscherpen, vaststellen en vrijgeven voor inspraak. Dat is het moment waarop u met inhoudelijke opmerkingen kunt reageren.

Documenten

 

Contact omgevingsvisie

Hebt u een vraag over de Omgevingsvisie? Neem dan contact op via omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl

Documenten